Върни се горе

Опазването на общественото здраве и системата за държавен здравен контрол са основен елемент на подготвяния от Министерство на здравеопазването Законопроект за обществено здраве, това съобщи заместник-министърът на здравеопазването д-р Любомир Куманов на редовната пресконференция на ведомството.

В сравнение със сега действащия Закон за народното здраве нов аспект в законопроекта е частта за борбата със заразните и паразитни болести. В нея се определя списъкът със заболявания, които задължително се лекуват в болници, както и на тези, чието лечение може да се осъществи по преценка на епидемиолога в домашни условия, уточни д-р Михаил Попов, директор на дирекция “Държавен и санитарен контрол” към Министерство на здравеопазването.

Заместник-министър Куманов обясни, че в новия Закон за обществено здраве е определен свободния достъп на деца до 18 г. при педиатър и консултацията на бременни жени и родилки до акушер- гинеколог, без да е необходимо направление от личния лекар.

В проектозакона също така се либерализират възможностите за бизнес, като отпадат много ограничителни режими, преминава се към регистрационни режими и се съкращава времето, необходимо за започване на дейности, имащи отношение към здравето на хората. Според новата практика лицата, желаещи да получат разрешение за производство на даден продукт, трябва да притежават документ, в който да декларират, че продуктът съответства на всички изисквания на българското законодателство, каза д-р Куманов. За всички нарушители законът предвижда по-високи санкции, като глобите ще бъдат многократно завишени в зависимост от вида и степента на нарушението.

Органите на държавен здравен контрол на национално ниво са Изпълнителната агенция по лекарствата и Националният център по радиационна защита. На регионално ниво контролът се осъществява от Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), които ще имат по-висока отговорност от действащите досега Хигиенно-епидемиологични инспекции. Не се предвижда намаляване на персонала в регионалните инспекции, тъй като броят на обектите на техния контрол непрекъснато нараства, обясни д-р Куманов.

За разработване и реализиране на дейностите по здравната промоция към Министерски съвет се създава Национален съвет по здравна промоция, който ще координира и оценява дейността на отделните ведомства за реализация на националната политика за промоция на здравето.

Сподели в: