Върни се горе

Министерството на здравеопазването създаде необходимата организация и е готово за провеждането на повторната имунизация срещу хепатит А в Пловдивска област. Кампанията се провежда във връзка с възникналия епидемичен взрив от вирусен хепатит тип А през юли - август 2006 г. в отделни квартали на Пловдив и други населени места от региона. Първият прием на ваксината бе през октомври 2006 г., вторият прием се прилага 6 месеца до 1 г. след първия.

През 2006 г. със заповед на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски бе разпоредена имунизация срещу хепатит тип А с два приема на всички деца от 2 до 18 години от кварталите Столипиново, Аджисан и Шекер махала в Пловдив, в ромската махала в Карлово, в с. Крушево и град Кричим.

Кампанията за първия прием на ваксината през октомври 2006 г. бе организирана от МЗ и Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, Пловдив, в тясно сътрудничество с РЗОК, община Пловдив и неправителствени организации, работещи в засегнатите квартали. Имунизацията бе извършена от общопрактикуващи лекари и екипи от епидемиолози на РИОКОЗ, Пловдив.

Необходимите количества ваксина за втория прием са закупени от МЗ. От бюджета на министерството са осигурени и 10 000 лв. за заплащане на дейността на общопрактикуващите лекари, които ще участват в кампанията. Подготвени са предписанията по организацията на получаване на ваксини, провеждането и отчитането на имунизацията до всички общопрактикуващи лекари в Пловдив, Кричим, Карлово и с. Крушево, където има подлежащи на имунизация деца.

Съгласно изготвения график на общопрактикуващите лекари, втората имунизационна кампания ще започне на 23 април в Пловдив. Последователно ще бъдат обхванати децата в с. Крушево, Карлово и Кричим. Имунизацията в областта ще приключи до 15 юни.

В Имунизационния кабинет на РИОКОЗ, Пловдив през целия период ще бъдат имунизирани деца без личен лекар.


Дейностите в цялата имунизационна кампания се ръководят и координират от екипи на РИОКОЗ, Пловдив. За успешното й провеждане МЗ разчита на общопрактикуващите лекари, които да създадат добра организация в практиките си, на родителите, на активността и помощта на неправителствените организации, работещи в засегнатите квартали.

Сподели в: