Върни се горе

В сряда, 7 юни, от 12.00 часа в заседателната зала на Министерството на здравеопазването ще се проведе пресконференция по повод стартирането на проект „Укрепване на националната система за наблюдение на заразните болести”.

В пресконференцията ще участват:

Д-р Атанас Додов, заместник-министър на здравеопазването

Н. Пр. Г-н Вилем Ван Ее, посланик на Кралство Холандия в България

Доц. д-р Мира Кожухарова, национален консултант по епидемиология, ръководител на проект от българска страна.

Д-р Михаил Абрашев, директор на дирекция «Управление на проекти и програми» в МЗ

Г-н Герт Ван Етен, ръководител на проекта от холандска страна

Г-жа Динеке Венекамп, постоянен консултант по проекта от страна на ЕС

Проектът „Укрепване на Националната система за наблюдение на заразните болести” се осъществява съвместно от министерствата на здравеопазването на Република България и Кралство Нидерландия с финансовата подкрепа на програма ФАР. Негов приоритет е хармонизирането на системата за надзор и контрол на заразните болести у нас с изискванията на Европейския съюз.

Общият бюджет на проекта, който се реализира в две фази, е 4.2 млн. евро, с 2.4 млн. евро от които ще се закупи лабораторно оборудване за Националния център по заразни и паразитни болести и 28-те регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве. В рамките на проекта ще се проведе професионално обучение с модерни лабораторни техники, ще се изгради епидемиологична информационна система.

Сподели в: