Върни се горе

Заместник-министърът на здравеопазването доц. д-р Петко Салчев заминава за Виена, където от понеделник, 7 март, до 14 март ще се проведе 48-та сесия на Комисията по наркотични вещества при Икономическия и социален съвет към ООН.

В рамките на сесията доц. Петко Салчев ще направи изказване за изпълнението на Националната стратегия за борба с наркотиците на Република България.

В работата на комисията от българската страна ще участват представители на министерствата на здравеопазването, на вътрешните и външните работи, Националния център по наркомании, представители на България към ООН и други международни организации във Виена.

В основните теми на сесията ще бъдат разгледани въпроси, свързани с ограничаването на търсенето на наркотични вещества, незаконния трафик и предлагането им и състоянието в световен мащаб на злоупотребата с наркотици. Ще бъдат обсъдени възможностите в областта на превенцията, лечението и рехабилитацията по отношение на злоупотребата с наркотични вещества, както и проблемът с ХИВ/СПИН и други кръвнопреносими болести в тази област.

Ще бъде направен преглед на напредъка, постигнат при решаването на задачите и целите в сферата на борбата с наркотиците към 2003 и 2008 г., залегнали в Политическата декларация на 20-та специална сесия на Общото събрание на ООН и засилването на ролята на Програмата на ООН за международен контрол на наркотиците.

В рамките на сесията участниците ще обсъдят и мерките за насърчаване на правното сътрудничество (екстрадиция, правна помощ, контролирани доставки и др.), за предотвратяване на незаконното производство, внос, износ, трафик, доставка и отклоняване на прекурсори, използвани за производство на наркотични и психотропни вещества; противодействието на прането на пари; промените в обхвата на международния контрол на наркотичните вещества и борбата с незаконното производство, трафика и злоупотребата с амфетаминови стимуланти и техните прекурсори.

Сподели в: