Върни се горе

Министерството на здравеопазването обръща сериозно внимание на развитието на донорството и трансплантациите у нас. Приетият днес, 30 април 2003 г., от Народното събрание Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки решава по съвременен начин този проблем, коментира министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев на редовната пресконференция на ведомството.

До влизането в сила на Закона от 1 януари 2004 г. Министерство на здравеопазването ще изготви 14 подзаконови нормативни акта, които ще регламентират изцяло процеса - условията и реда за извършване на трансплантация на органи, тъкани и клетки, тяхното осигуряване, използване и съхранение. Министър Богоев подчерта, че Законът въвежда ясни правила и критерии за организационни процедури, ангажименти на институциите, участващи в процеса, както и неговото финансиране. По думите му създаването и развитието на национална система за трансплантация ще доведе до качествена промяна и разширяване достъпа на гражданите до утвърдени начини на лечение, които в повечето случаи са животоспасяващи или намаляват инвалидизацията. Националната система за трансплантация ще обедини държавни органи, лечебни заведения и други юридически лица, които осъществяват дейности по организацията, управлението и контрола на трансплантационния процес. Като основни елементи от тази система ще бъдат изградени донорски центрове, трансплантационни центрове и тъканни банки. Законът предвижда информирано съгласие за донорство. Не се допуска вземането на органи за трансплантация от деца до 18-годишна възраст. Волята на дарителя или близките на починалия е решаваща. Към министъра на здравеопазването ще бъде създадена изпълнителна агенция, която ще координира и контролира дейностите по трансплантациите в лечебните заведения.

Хората, изявили съгласие за донорство ще бъдат включени в регистри – публичен и служебен, вторият от които ще бъде с ограничен достъп, съобщи заместник-министър д-р Петко Салчев. Към Министерския съвет ще бъде създадена Етична комисия по трансплантация. Нейният състав ще се определя по предложение на министъра на здравеопазването за срок от пет години и ще включва лекари, юристи, психолози, теолози.

Приемането на закона за трансплантациите с разпоредби, отговарящи на съвременните изисквания за европейски норми и медицински стандарти, е необходимо и задължително условие за успешното реализиране на националната здравна политика. Законът е изключително важен за процеса на присъединяване на България към ЕС, защото синхронизира българското законодателство в областта на трансплантациите с действащото европейско законодателство.

По данни на Националния център за управление на трансплантацията “Бултрансплант” в момента близо 770 българи чакат за бъбречна трансплантация, като всяка година в тази листа се включват около 120 нови нуждаещи се. Болните, подготвени за трансплантация на сърце, са 10. От 50 до 100 българи годишно се нуждаят от чернодробна трансплантация, а между 300 и 500 души – от костни трансплантации. Средногодишно от 200 до 300 души получават роговична тъкан.

За седемте месеца от началото на 2003 г. до днес у нас са извършени общо 23 бъбречни трансплантации – 10 от трупни донори и 13 от живи фамилни донори. През 2002 г. бъбречните трансплантации са били 31 – 16 от трупни донори и 15 от живи роднини.

Според анализ на “Бултрансплант” се увеличават отказите за дарение на органи от близките на пациентите с мозъчна смърт.

Общата сума за финансиране на Националната програма за трансплантация през 2003 г., която осигурява Министерството на здравеопазването, е 5 098 000 лв. От тях за финансиране на дейностите по бъбречна трансплантация за 2003 година (донорски бази, експлантационни и трансплантационни екипи, консумативи и медикаменти, имунологични и вирусологични изследвания, разходи за апаратура) са предвидени 3 994 000 лв. – при разходвани 2 538 000 лв. през 2002 година. За дейностите по чернодробна трансплантация за тази година са предвидени 1 253 000 лв.

Сподели в: