Върни се горе

От 29 до 31 януари 2004 г. България е домакин на среща на работната група към Европейското бюро на СЗО по проблемите на стигмата и дискриминацията в резултат на психична болест. Срещата се организира от Министерството на здравеопазването, Националния център по обществено здраве и Центъра за сътрудничество със СЗО за изследвания и обучение в областта на психичното здраве. Среща на такова високо ниво се провежда за първи път у нас.

Работната група по проблемите на стигмата беше създадена към Европейското бюро на СЗО. В нея участват 14 водещи психиатри и представители на организации на семействата и близките на хора с психични заболявания от редица европейски страни. Председател на групата е проф. Ларс Якобсон (Швеция). Основната й задача е да предложи план за действие и насоки на Конференцията на министрите на здравеопазването в Европа, която ще се проведе в Хелзинки през 2005 г.

На 29 януари (четвъртък) работната група ще посети Държавната психиатрична болница “Св. Иван Рилски” в Нови Искър, Дома за възрастни хора с умствени затруднения в с. Подгумер и Центъра за дневни грижи към групова практика “Адаптация”. Целта на посещението е да бъде направен анализ на качеството на предоставяните у нас психиатрични грижи.

На30 януари (петък) в хотел “Форум” (бивш “Славия”) в рамките на срещата на работната група ще се проведе конференция по проблемите на стигмата при хората с психични заболявания и семействата им, която води до социална изолация и дискриминация и до нарушаване на човешките права.

Конференцията ще започне своята работа в 9.30 часа и ще бъде открита от заместник-министъра на здравеопазването д-р Петко Салчев, проф. Любомир Иванов, председател на Местния организационен комитет и директор на Националния център по обществено здраве, проф. Волфганг Руц, регионален съветник на Световната здравна организация и председателя на работната група проф. Ларс Якобсон.

В основните теми на конференцията ще бъдат разгледани въпроси, свързани със стигмата в условия на преход, националната политика за психично здраве като средство за преодоляване на психиатричната дискриминация и извършваните законодателните промени, ролята на неправителствените организации и медиите за преодоляване на психиатричната стигма.

На 30 януари от 10.30 часа в хотел “Форум” ще се състои пресконференция по проблемите, които ще бъдат разглеждани на конференцията.

В пресконференцията ще участват заместник-министърът на здравеопазването д-р Петко Салчев, председателят на Местния организационен комитет на работната група по проблемите на стигмата и дискриминацията проф. Любомир Иванов, д-р Галя Петрова, участник от страна на България в работната група към Европейското регионално бюро на СЗО, националният консултант по психиатрия доц. Тома Томов, проф. Волфганг Руц и проф. Ларс Якобсон.

На пресконференцията ще бъдат представени националната политика за психично здраве по отношение на преодоляването на стигмата, ще бъде направен анализ за състоянието на психично-здравните реформи в страните от Европа и в България по отношение на борбата със стигмата и дискриминацията, свързани с психичните заболявания.

Сподели в: