Върни се горе

Европейската федерация на имунологичните дружества обяви 29 април за Ден на имунологията в Европа, който за първи път ще бъде отбелязан тази година.Чрез него европейските имунолози искат да засилят и мотивират действията на учените и политиците, от които зависи вземането на решения в тази област, и да популяризират ролята на имунологията.

Основната цел на имунологията е осигуряването на съвременна и надеждна информация за ранна диагноза на нарушенията, свързани с имунната система, проследяване на ефекта от лечението, ефективна профилактика, оценка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността. У нас в областта на имунологията работят много силни екипи, които имат безспорни постижения в различни области, като ваксинологията, алергологията, имунодиагностиката и имунотерапията, трансфузологията, трансплантологията, онкоимунологията и др.

Тази година Денят на имунологията в Европа акцентира върху ваксинологията. Европейската федерация изготви специален меморандум за това.

Ваксинирането е едно от най-големите постижения на медицината, тъй като ваксините са най-мощните защитници на организма срещу най-опасните инфекциозни болести. Благодарение на тях морбили, заушки, рубеола, дифтерия, тетанус и полиомиелит вече не застрашават здравето на Европа, а едрата шарка беше изкоренена в глобален аспект. Сътрудничеството между европейските страни позволява да се развиват ваксини, базирани на имунологичните открития и да се проучват механизмите на имунитета при алергични, автоимунни и имунодефицитни заболявания. VІ-та рамкова програма на ЕС акцентира върху имунологичните проучвания върху заболявания, свързани с бедността, като туберкулоза, СПИН и малария, с цел разработване на ефективни средства за имунопрофилактика и терапия.

България разполага с модерен Национален имунизационен календар.В резултат на изпълнението му е постигнат над 90% обхват. Според извършената оценка и партньорска проверка на Европейската комисия у нас имунизационното покритие на населението е с един от най-високите показатели сред европейските страни. Изкоренени са заболявания като рубеола и полиомиелит, а в момента се работи по програма на СЗО за ликвидиране на болестта морбили до 2010 г.

За нуждите на страната за 2005 г. Министерството на здравеопазването е осигурило по централни доставки биопродукти на обща стойност 4,3 млн. лв.За над 200 000 лв. са осигурените реактиви, тестове и консумативи за извършване на всички имунологични изследвания на донорите и реципиентите на органи при трансплантация.

У нас в “БУЛ БИО–НЦЗПБ” ЕООД се произвеждат около 600 препарата -ваксини, имуностимулатори и други биопрепарати, с много високо качество, които отговарят на най-високите международни стандарти и изискванията на СЗО и Европейската фармакопея.Противотуберкулозната БЦЖ ваксина се изнася в над 100 страни. Дружеството е лицензирано като един от петте доставчици в света на БЦЖ ваксина за Имунизационната програма на СЗО.Изнася и ваксини срещу тетанус и коклюш, ППД туберкулин, имуностимулатори и др.

В резултат от имунизациите с произвежданите у нас ваксини срещу туберкулоза, дифтерия, коклюш и тетанус рязко е намалена или ликвидирана заболяемостта от тези болести. Заболяванията от коклюш и тетанус днес са единични случаи, а от повече от 10 години няма нито един случай на дифтерия.

Данните сочат, че имуностимулаторите имат широко разпространение в съвременната практика у нас за предпазване от различни заболявания. Препаратите респивакс, уростим и дентавакс са с 90% покритие сред населението в страната.

Национален стандарт по имунология,утвърден от министъра на здравеопазването, регламентира участието на лекаря-имунолог на всички етапи от изследването на пациента – провеждането на изследването, поставянето на диагнозата, избора на лечение и проследяване на ефекта на терапията. Документът определя задължителният минимален обем показатели и апаратура за имунологичните лаборатории, осъществяващи специализирана доболнична и болнична помощ. Стандартът регламентира и препоръчваните методологични и аналитични принципи за осъществяване на дейността за постигане на максимално високо качество на изследване.

Сподели в: