Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев, който лично десетки пъти е дарявал кръв, ще бъде патрон на 48-та Конференция по трансфузионна хематология, което се случва за първи път досега. На Конференцията, която ще се проведе на 25 и 26 септември в 110-годишната сграда на Националния център по трансфузионна хематология в София, ще се направи преглед на неговата дейност, свързана с кръводаряването и кръвопреливането.

За миналата година кръводарителите са се увеличили с близо 3000 и са били общо около 152 000. На 1000 души население те са 19,7. По този показател в ЕС води Австрия с 67,4. В центровете по трансфузионна  хематология в страната са преработени над 75 000 литра глюкозоцитратна кръв.

Сподели в: