Върни се горе

Във връзка с разпространена в медиите информация за подготвяни протести на работещите в общинските болници поради недостатъчното им финансиране от началото на тази година, ви предоставяме актуални данни за преведените средства на тези лечебни заведения:

През 2004 г. Министерството на здравеопазването ще финансира 109 общински болници.

На тези лечебни заведения за месец януари 2004 г.:

- от бюджета са преведени 4,6 млн. лв.

- по клинични пътеки за извършената от тях дейност през декември 2003 г. (плащанията, за които са през януари 2004 г.), от НЗОК те ще получат над 7,1 млн. лв.

Или общо за месец януари 2004 г. общинските болници ще получат 11,7 млн. лв.

За месец януари 2003 г. тези лечебни заведения са получили:

- от бюджета – 5, 7 млн. лв.

- от НЗОК 4,9 млн. лв.

Или общо за месец януари 2003 г. общинските болници са получили 10,6 млн. лв.

Т.е. за януари 2004 г. общинските болници разполагат с 1,1 млн. лв. повече от средствата, получени от тях за януари 2003 г.

За първото тримесечие на 2003 г. общинските болници са получили по клинични пътеки от НЗОК 14, 6 млн. лв. и от републиканския бюджет, чрез бюджетите на общините – 22,5 млн. лв., или общо 37,1 млн. лв.

Съответно за първото тримесечие на 2004 г. (дори при условията на НРД 2003, който действа до подписването на НРД 2004) от НЗОК те ще получат около 23 млн. лв., а от бюджета - около 15 млн. лв., или общо 38 млн. лв., което е с около 900 000 лв. повече от 2003 г.

С подписването на НРД 2004, в който са включени нови клинични пътеки (общо те стават 109 при 81 пътеки по НРД 2003) и с по-високи цени, приходите от НЗОК ще се увеличат с около 30-35%.

След отчитането на дейността си за първото тримесечие болниците ще получат допълнителни средства за извършената дейност от ТЕЛК и за хемодиализата..

Известно намаление на средствата от бюджета е неизбежно поради факта, че в бюджета на Министерство на здравеопазването за 2004 г. за общинските болници са предвидени 90 млн. лв., от които месечно МЗ може да превежда до 1/12 от 90% (както е всяка година и както е регламентирано в Закона за държавния бюджет!), т.е. 1/12 от 81 млн. лв. - срещу 104 млн. лв. субсидия за общинските болници през 2003 г. Т.е. средствата от бюджета, които МЗ може да разпредели през 2004 г., са с около 20% по-малко от тези през 2003 г.

По новия начин на финансиране МЗ не превежда целево средства за работни заплати, а заплаща за дейност. Разпределението на общите приходи на болниците - от бюджета (от МЗ) и по клинични пътеки (от НЗОК), за необходимите разходи, в това число и за работни заплати на персонала,е в правомощията на директорите на болниците и зависи от техните мениджърски умения.

Сподели в: