Върни се горе

Министерството на здравеопазването и Националното сдружение на общините в Република България създават постояннодействаща контактна група по проблемите на общинското здравеопазване

Във вторник, 20 януари, общинските болници ще получат първата си авансова субсидия за 2004 г. - за месец януари, по подписаните през миналата седмица предварителни договори за финансиране. Това бе съобщено на проведената днес, 19 януари, среща на министъра на здравеопазването Славчо Богоев с управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Целта на работната среща бе да се изяснят параметрите и набележат следващите практически стъпки, свързани с промените в управлението и финансирането на общинските лечебни заведения през 2004 г. Срещата е продължение на започналия в края на ноември 2003 г. диалог между ръководствата на МЗ и НСОРБ по развитието, финансирането и преструктурирането на общинските болници.

Министерството на здравеопазването и НСОРБ създават постояннодействаща контактна група за координация, обсъждане и решаване на проблемите, свързани с въвеждането на новия начин на финансиране на общинските лечебни заведенияпрез тази година, се договориха двете страни по време на срещата.

През следващата седмица ще бъдат готови критериите за определяне на болниците в рискови, отдалечени райони, които ще бъдат допълнително субсидирани от МЗ, извън заплащането за дейност по общата за всички лечебни заведения методика, стана ясно на проведената среща. Критериите се разработват от съвместна работна група, създадена след предишната среща на ръководствата на МЗ и НСОРБ през месец ноември. Определянето на т. нар. рискови болници и допълнителното им субсидиране е политика на държавата за подпомагане на тези общини и населението в тях, подчерта министър Богоев.

През 2004 г. МЗ ще финансира 109 общински болници. Министър Богоев подчерта, че с 12% се намалява субсидията за болниците от държавния бюджет, която ще се разпределя чрез МЗ, а с 21% се увеличават разходите за болнична помощ, предвидени в бюджета на НЗОК.

Конкурентността на общинските болници и качеството на лечението в тях зависи и от тяхната материална база и медицинско оборудване, които са остарели и изискват сериозни инвестиции, коментираха кметовете. От страна на МЗ бе подчертано, че капиталовите разходи остават отговорност на собственика (т.е. на общинските съвети), а МЗ ще плаща само за дейност.

Представителите на двете страни на срещата бяха единодушни, че при новия начин на финансиране на лечебните заведения не може да се говори за закриване на болници, но е необходимо те да бъдат преструктурирани.

Сподели в: