Върни се горе

Политиката на МЗ за развитие и усъвършенстване на системата по трансфузионна хематология е насочена към осигуряване на безопасни кръв и кръвни продукти в достатъчно количество и с качество, отговарящо на строгите международни критерии, каза заместник-министър д-р Матей Матеев.

Пресконференцията бе по повод стартирането на есенната Национална кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване.

До един месец предстои да бъде приет Медицински стандарт по трансфузионна хематология, съобразен с последните две директиви на Европейския съюз в тази област от септември 2005 г., съобщи зам.-министър Матеев.

За усъвършенстване на системата по трансфузионна хематология, в отговор на препоръката на Европейската комисия, Министерството на здравеопазването разработи Национална стратегия и План за действие “Безопасна кръв 2005 – 2008 г.” Един от важните компоненти в Плана за действие е насочен към промоцията на безвъзмездното и доброволно кръводаряване. Необходимо е повече дарители да станат съпричастни към тази общественозначима дейност и да дарят кръв, подчерта д-р Матеев.

Зам-министър Матеев обясни, че второто направление, по което ще работи екипът на МЗ, е модернизацията на центровете и отделенията по трансфузионна хематология. Направено е много, но предстои да се обнови информационната система, да се въведе на система за контрол и трансфузионен надзор. Сред останалите предстоящи задачи са разработване на принципите и стандартите за правилно клинично приложение на кръвта и кръвните продукти.

По време на посещението на комисарите на Европейската комисия по здравеопазване в България през септември тази година бе извършена стриктна проверка на дейността на системата по трансфузионна хематология и бе дадена положителна оценка, изтъкна д-р Матеев.

Проблемите на трансфузионната хематология са приоритет в политиката на МЗ. През 2001 г. бе завършен проект за реконструкция и рехабилитация на 5-те центъра по трансфузионна хематология на стойност 15 млн. щатски долара, припомни д-р Милка Кирова, началник отдел в Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ). С изпълнението на този проект бе подобрено качеството на дейността на центровете, съизмеримо с изискванията на европейските директиви.

Д-р Кирова обясни, че приетата през 2003 г. водеща директива е насочена към установяване на стандарти на качеството и безопасността при събирането, изследването, преработването, съхранението и дистрибуцията на кръв и кръвни съставки. На базата на тази директива е разработен сега действащият Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането. Всички поднормативни документи са съобразени с изискванията на европейските директиви.

През тази година МЗ извърши концентрация на дейностите по диагностика и преработка на всяка единица взета кръв, които вече са съсредоточени в 5-те центъра по трансфузионна хематология, съобщи д-р Кирова. По този начин всички кръвни продукти отговарят на едни и същи високи критерии и кръвта е еднаква във всички болници, за всички пациенти.

Д-р Кирова подчерта, че медицинският стандартът за дейностите в областта на трансфузионната хематология ще бъде съобразен с изискванията в областта на трансфузионния надзор - за проследяване и съобщаване на сериозни нежелани реакции на всяка единица кръв от дарител към приемател и обратно. Това се прави с цел да се осигури наистина безопасна кръв, обясни д-р Милка Кирова.

Министерството на здравеопазването съвместно с Националния център по трансфузионна хематология и Българския червен кръст всяка година (от 1997 г.) провежда кампании за безвъзмездно и доброволно кръводаряване, а от 2001 – по два пъти в годината. В резултат на това все повече млади хора се включват и даряват кръв. Една от перспективните насоки, по която се работи, е активното включване на гражданското общество, участието на неправителствени организации в организирането и провеждането на кръводарителските кампании.

Промяната на нагласите, създаването на трайно позитивно отношение към доброволното кръводаряване е бавен и труден процес, който изисква много добро партньорство с МЗ и НЦТХ, съобщи д-р София Стоименова, генерален директор на БЧК. По думите й за изграждането на едно позитивно отношение е важно посланията и много от дейностите по безвъзмездното и доброволно кръводаряване да се отправят към учениците и младите хора. В това направление през 2004 г. на територията на София е проведен проект по системата “Връстници обучават връстници”. Резултатите са повече от убедителни. Повече от 800 ученици над 18-годишна възраст са станали кръводарители.

През тази година БЧК провежда пилотен проект на територията на Бургас. Акцентът е насочен към още по-млада възрастова група – към десет- и дванадесетгодишни ученици.

Партньор в тазгодишната есенна кампания е Асоциация “Хепасист”. Неправителствената организация вече е провела тест-кампания на своята инициатива «Изследвай се безплатно – дари кръв».

Тръгнахме от идеята, че всяка единица кръв у нас се изследва за хепатит В и С, сифилис, СПИН и кръвна група, а голяма част от хората, които даряват кръв, са затруднени да получат резултата си, обясни д-р Станимир Хасърджиев – секретар на “Хепасист”. Той допълни, че в общите усилия да бъдат приобщени повече млади хора към добрата практика да даряват кръв, тяхната организация предоставя възможност всеки дарител да научи (напълно анонимно - чрез предоставяне на уникален код) в рамките на 5 до 10 дни своите резултати в Интернет или на “горещата” телефонна линия на асоциацията.

По този начин “Хепасист” разчита да промотира здравословен начин на живот, да улесни достъпа до резултатите от кръвните изследвания на всеки желаещ , както и да помогне за приобщаването на повече хора към кръводарителите.

Сподели в: