Върни се горе

Болничният холдинг в Долна Австрия и Здравният и социален фонд на Долна Австрия ще съдействат за изграждането на Университетски болничен холдинг в България като мрежова структура за координация на лечебните заведения и за повишаване на ефективността и качеството на тяхната дейност.

Това предвижда подписаното днес, 3 юли, Писмо за намерения за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и правителството на Федерална провинция Долна Австрия. Под документа сложиха подписите си заместник-министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев и министър-председателят на Долна Австрия д-р Ервин Прьол.

Споразумението продължава и засилва традиционните контакти между министерствата на здравеопазването на България и на Австрия. То е част от реализацията на подписания през май тази година във Виена нов двугодишен план за сътрудничество между двете страни в областта на здравеопазването.

Съвместната дейност между Министерството на здравеопазването и правителството на Долна Австрия ще е насочена към изграждането на по-ефективна и ефикасна система на здравеопазване у нас в интерес на пациентите. Една от насоките да това е развитието на болничния сектор, като се използва успешният модел на преструктурирането на болничното здравеопазване, реализиран в Долна Австрия. Предизвикателство за нас е подобряването на качеството на болничното обслужване, оптимизирането на дейността на лечебните заведения и повишаването на тяхната ефективност, за което ще се разчитаме на австрийския опит, коментира заместник-министърът на здравеопазването д-р Валери Цеков.

Една от насоките на сътрудничество ще е реализирането на проект за изграждане на университетски болничен холдинг. Предвижда се първоначално той да бъде организиран на базата на осем университетски болници в София, намиращи се в териториална близост в района на УМБАЛ “Александровска”. Целта е да се подобри тяхната достъпност, да се оптимизират структурите, да се създаде ефективна организация на медицинските кадри и помощните служби за оптимално висококачествено изпълнение на медицинското обслужване. Болниците в холдинга ще водят единна политика по отношение на инвестициите, цените на лекарствата и развитието на своите кадри, обясни заместник-министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев. Те ще имат общ стандарт за медицинските дейности. Той уточни и че проектът ще се осъществи в сътрудничество и с финансова помощ от Световна банка, при експертно консултиране от австрийска страна, където вече има работеща такава холдингова структура.

Д-р Матеев подчерта, че като следваща стъпка след създаването на университетския болничен холдинг нашата страна ще кандидатства за финансиране на ново, високотехнологично болнично оборудване от кохезионните фондове на Европейския съюз.

По линия на споразумението правителството на Долна Австрия ще ни помогне и за разработването на регионална здравна карта, съобразена с европейските изисквания за регионална здравна политика. Стремежът на ръководството на Министерството на здравеопазването е да се определят най-точно необходимите медицински дейности и тяхното изпълнение в регионите, за което особено ценен ще бъде австрийският опит, допълни д-р Матеев.

Споразумението между правителството на Федерална провинция Долна Австрия и Министерството на здравеопазването е в вследствие на реформата, която извършваме по модернизацията на нашето здравеопазване, съобщи министър-председателят д-р Ервин Прьол. Целта ни е да предлагаме здравни услуги на високо ниво и за нас е голяма чест и отговорност, че ще споделим нашия опит и ноу-хау в тази област на България, подчерта д-р Прьол. Той изтъкна, че политиката в здравеопазването изисква изпълнение на изключително много дейности и неговият екип ще бъде на разположение на българската страна.

Наред с обмена на ноу-хау в сферата на болничното управление ще се разработват и съвместни медицински проекти. Предвижда се сътрудничество и в областта на обучението и изследователската дейност.

Сподели в: