Върни се горе

Във връзка с публикация в пресата от 9.06.2003 г. "Подготвили здравната карта без участие на касата", Министерство на здравеопазването Ви уведомява, че със Заповед на министъра на здравеопазването доц. д-р Божидар Финков № РД -09- 92 от 20.02.2003 г. е определена Национална комисия, която да актуализира Националната здравна карта в съответствие с изготвените областни здравни карти, в чийто състав са включени двама представители на Националната здравноосигурителна каса:

Д-р Страшимир Генев- Директор Д "МП", НЗОК

Д-р Явор Дренски - Началник-отдел "БП", НЗОК

Невярно е също така твърдението, че според Здравната карта "...около 70 болници стават излишни, защото не отговарят на определени условия", тъй като в нея е утвърден минималният брой на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса задължително сключва договори. Според чл. 59 от Закона за здравното осигуряване директорът на РЗОК не може да откаже сключване на договор с лечебно заведение, което отговаря на изискванията на закона и Националния рамков договор, включително и при запълване на здравната карта. При наличието на тази възможност няма ограничения за сключване на договор с НЗОК от всички желаещи изпълнители на медицински услуги при доказани качества, отговарящи на изискванията.

Сподели в: