Върни се горе

На 9 и 10 февруари (понеделник и вторник) министърът на здравеопазването Славчо Богоев е на посещение в Регионалното бюро на Световната здравна организация за Европа, чието седалище е в Копенхаген.

На 9 февруари г-н Богоев и директорът на Европейското регионално бюро на СЗО за Европа д-р Марк Данзон ще подпишат двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването и Световната здравна организация за периода 2004-2005 г.

9 февруари е обявен и за “Ден на България” в Европейското регионално бюро на СЗО.

Двугодишното споразумение между МЗ и Европейското регионално бюро на СЗО предвижда за периода 2004-2005 г. България да получи от СЗО финансова помощ на стойност 356 000 щатски долара. По предишното двугодишно сътрудничество – за периода 2002-2003 г., на страната ни бе оказано техническо съдействие в размер на 86 000 щатски долара.

Шест са приоритетните области в сферата на здравеопазването у нас, по които през 2004-2005 г. СЗО ще предоставя необходимата експертна помощ и финансова подкрепа. Това са психично здраве; лекарствена политика; храна и хранене; политика на защита на кръвта и кръвните продукти; контрол на тютюневите продукти; надзор на инфекциозните болести.

Най-голямата сума във финансовата помощ на СЗО е предназначена за осъществяването на реформата в националната политика за психично здраве и разработването на Закон за психичното здраве - 245 000 долара. Предвиждат се технически консултации за създаването на пилотна община за психично здраве и три пилотни общини за психично здравни услуги, следващи модела на страните от Централна и Източна Европа.

Техническата помощ за развитието на националната лекарствена политика, подбора на лекарствата за реимбурсиране, разработване на механизмите за ценообразуване и реимбурсиране, е в размер на 15 000 долара.

Изпълнението на Националния план за действие “Храни и хранене”, подобряването на системата за контрол на храните и на надзора на болестите, причинени от храни, ще се финансират с35 000 долара.

За националната политика за безопасност на кръвта, за обучение на персонала от центровете по кръвопреливане и обучение по комуникация и поведения за осигуряване на безопасното и доброволното кръводаряване, споразумението насочва 15 000 долара. Цялостната политика и законодателство за осъществяване на всестранен контрол върху тютюневите изделия ще бъде подкрепена с 20 000 долара.

На стойност 20 000 долара ще е техническото съдействие от СЗО за разработване на системата на надзор на инфекциозните болести – реагиране, оповестяване, предупреждение за тях.

Програмата на посещението включва презентация за здравната реформа у нас в контекста на изискванията за присъединяването на страната ни към ЕС, която министър Славчо Богоев ще изнесе в понеделник, по време на “Деня на България” в СЗО.

Министърът ще се срещне и с ръководителите на дирекции в Европейското регионално бюро, като основните теми на разговорите са свързани с превенцията на заболяванията, наблюдението и профилактиката им, нови моменти във финансирането на планове и програми на СЗО и други.

Ходът на делото срещу българските медици в Либия също ще бъде обсъждан по време на разговорите на министър Богоев с ръководители и експерти на СЗО в Копенхаген.

Към ръководството на бюрото ще бъде отправено и предложение Националният център по заразни и паразитни болести у нас да стане колабориращ център на СЗО за Балканите по въпросите на инфекциозните и паразитни заболявания и обучението и квалификацията на кадри в това направление.

Сподели в: