Върни се горе

Проверка на Министерството на здравеопазването установи, че към 26 април в лечебните заведения има наличности от плазмен фактор VІІІ, необходим за лечение на болни от хемофилия.

Министерството на здравеопазването е сключило договор с фирма “Ели Фарма” на 8 март 2006 г. след проведен търг по централна доставка за плазмен фактор VІІІ. Първата заявка-разпределение е връчена на фирмата за изпълнение на 15 март. В периода от 22 до 24 март на лечебните заведения - крайни получатели на продукта са доставени 500000 международни единици ( IU ).

Поради появили се в медии информации за липса на лекарствения продукт Министерството на здравеопазването извърши проверка относно получените и налични количества. По справки от крайните получатели на продукта - Националния център по хематология и трансфузиология, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив, МБАЛ „Св. Марина”, Варна, Районния център по хематология и трансфузиология и УМБАЛ „Проф. Георги Странски”, Плевен, към 26 април в лечебната мрежа има налични количества от 160000 IU фактор VІІІ.

При проверката бе установено, че Националният център по хематология и трансфузиология и Детската клиника към МБАЛ „Александровска” не са уведомили своевременно и по утвърдения ред МЗ за намаляване на количествата плазмен фактор VІІІ, за да се извърши преразпределение или да се заявят допълнителни количества. На 26 април към НЦХТ и Детската клиника към МБАЛ „Александровска” са преразпределени 40000 IU .

На 21 април МЗ е изготвило втората заявка-разпределение за 675000 IU плазмен фактор VІІІ. Заявката е връчена на фирмата-дистрибутор за изпълнение и необходимите количества ще бъдат доставени в определения по договора срок.

Договореният от МЗ плазмен фактор VІІІ е лекарствен продукт, който е включен в Позитивния лекарствен списък на Република България и отговаря на всички международни изисквания за качество и безопасност при употреба.

Сподели в: