Върни се горе

В сила влиза Наредба № 16 от 13 май 2004 г. на Министерството на здравеопазването за условията и реда за даване на съгласието на някой от близките за вземане на органи, тъкани и клетки от човешки труп. Документът бе обнародван в “Държавен вестник”, бр. 44 от 25 май.

Наредбата регламентира реда за даване на съгласие на някой от близките, ако лицето не е изразило волята си приживе. Извършва се проверка в здравноосигурителната книжка на починалия и в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантации.

Ако при тази проверка се установи липса на изразено изрично писмено съгласие или несъгласие от починалия приживе, координаторът по донорство предприема действия по издирване близките на починалия (съпруг, пълнолетно дете, родител, братя или сестри). Той информира някой от близките за възможностите за вземане на определени или всички органи, тъкани и клетки за присаждане или за други лечебни, диагностични, научно-медицински, учебни и преподавателски цели.

Близките на починалия декларират своето съгласие писмено чрез попълване на формуляр.

Сподели в: