Върни се горе

   Наркомании и СПИН, защитени ли сме от двете големи епидемии в света, това бе темата на редовната пресконференция на министерство на здравеопазването днес. В нея взеха участие представители на министерството, Националния съвет по наркотични вещества, Националния център по наркомании и Националния комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести.

   Проблемът е изключително сериозен и широк, заяви министърът на здравеопазването доц.Божидар Финков. Националният съвет и Националният комитет имат свои програми в съответствие с националните стратегии. Интравенозните наркомани у нас са една от най-рисковите групи, съобщи доц.Финков.

   Министерство на здравеопазването е осигурило през тази година 3,768,828 лв. за изпълнение на основните компоненти, заложени в Националната програма за профилактика и контрол на СПИН, от които за промоция на здраве сред подрастващите, младите хора и уязвимите групи в обществото - 31 000 лв.; за епидемиологично наблюдение и политика на тестуване - 2, 081,500 лв.; за здравни и социални услуги на лица с ХИВ/СПИН – 25,000 лв.; както и за лечение – 1,630,828 лв.

   От началото на 2002 г. 65 000 души са се изследвали за СПИН. От тях са открити 8 ХИВ-позитивни. Един от тях е интравенозен наркоман, съобщи националният координатор д-р Тонка Върлева. С този случай броят на заразените интравенозни наркомани става 9, уточни тя. У нас официално регистрираните ХИВ-серопозитивни е 367.

   По думите на д-р Върлева разпространението на ХИВ-инфекцията е ниско дори в регистрираните рискови групи. Страната все още има шанс да се справи със ситуацията, но това изисква усилията на цялото общество, каза още тя.

   В реализацията на програмата по СПИН с ясно очертани задачи са ангажирани социалното и просветното министерство, МВР, неправителствени организации. Програмата се подпомага и от Програмата за развитие към ООН и Глобалната програма за борба с болестта. Ние сме първата страна, която провежда съвсем целенасочена превантивна дейност и стартира обучение на специалисти от различни сфери за превенция както на ХИВ-инфекцията, така и на наркоманиите. През май ще бъде установена електронна връзка с всички заинтересовани институции. Ще се издава месечен бюлетин за изпълнението на всички задачи по прог рамата, заяви д-р Върлева. Работи се по линията на тясно взаимодействие между двете национални програми. Целта е психиатри, психолози, педагози, общопрактикуващи лекари, представители на неправителствени организации да получат специална подготовка за превантивна дейност сред младите хора и най-вече сред наркоманите.

   25-30,000 млади хора в страната ежедневно употребяват хероин и още толкова души го употребяват инцидентно, сочи неофициалната статистика, според зам.директорът на НЦН д-р Аленксандър Канчелов. Половината от тях са в София. Ръководителят на единствената засега у нас метадонова програма, в която са обхванати 250 души е убеден, че са до края на 2005 г. у нас ще заработят 50 такива програми. Според д-р Канчелов този метод на поддържаща терапия е доказал ефективността си в света не само при лечение на наркомани, а и при ограничаване разпространението на ХИВ-инфекцията. Лечението на един наркоман може да продължи 1 до 3 години. Някои остават на поддържаща терапия и по-дълго време, съобщи д-р Канчелов. 380 души чакат от две години да започнат метадоново лечение. Проблемът не е във финансирането, а в недостига на специално подготвени за това специалисти.

   Метадонови програми ще бъдат открити към държавни и общински болници, индивидуални и специализирани лекарски практики, където има обучени специалисти. В страната вече работят 16 общински съвети по наркотични вещества, съобщи д-р Цвета Райчева. Някои от тях - като в Плевен, Пловдив, Търново и др. работят по програми на терен за осъществяване на контакти с наркомани, за насочването им към съответни институции, които биха могли да им помогнат, каза д-р Райчева. На интравенозните наркомани се раздават игли и спринцовки, за да се избегне повторната им употреба.

   От днес 50 представители на местни обществени комитети от градовете Плевен, Търговище, Пловдив, Казанлък и Шумен са на обучение в гр.Банско по превенция на ХИВ и СПИН. Сред тях има общински съветници, учители, лекари, педагози, служители на МВР, на неправителствени организации. Целта е участниците да се запознаят с проблемите на ХИВ/СПИН и наркомании в страната, региона и в глобален мащаб, както и с мерки за тяхното решаване.  

Сподели в: