Върни се горе

    Епидемичната проблематика в страната, тревожни хигиенни и здравни въпроси бяха обект на редовната пресконференция в Министерство на здравеопазването днес. В присъствието на министър Божидар Финков, заместник-министър Любомир Куманов съобщи за повишаването на трасмисивните инфекции – болести, пренасяни по кръвен път, като лаймска борелиоза, ку-треска и кримска Конго хеморагична треска, както и на нови случаи на ботулизъм.

    Грешки при обслужване на болните, недооценяване на обективната ситуация са в основата на възникнал вътреболничен взрив в Дома за медикосоциални грижи за деца в гр.Кърджали, обясни д-р Ангел Кунчев, началник на отдел “Противоепидемичен” в МЗ. За периода 25 март – 15 април са заболели 32 деца на възраст от 2 месеца до 7 години. Засегнати са всичките пет отделения в дома. Едно от децата, на 8 месеца, е било приведено за лечение в Инфекциозно отделение на Многопрофилната болница за активно лечение в Кърджали, където намесата на лекарите се е оказала късна. Детето е починало на 14 април с диагноза токсикоинфекциозен синдром, остър ентероколит. По думите на д-р Кунчев, след направеното проучване на обстановката в дома е установено, че се касае за нарушения в съобщаването за ситуацията, незадоволително ниво на хигиената и това е наложило редица административни мерки. Предприети са необходимите противоепидемични мерки, с което е спряно разпространението на инфекцията. Епидемиологичното проучване и микробиологичните изследвания продължават, информира д-р Кунчев.

    Вътреболничен взрив е възникнал и в сектор “Недоносени деца” на Неонатологично отделение при Многопрофилната болница за активно лечение в гр.Кърджали. Според д-р Ангел Кунчев, възпаление и инфектиране на мястото на прилагане на продължителна инфузионна терапия е констатирано при 4 новородени деца. Направеното микробиологичното изследване сочи като причинител на инфекцията Клебсиела пневмоние. Зам.министър Куманов уточни за своевременно предприетите противоепидемични мерки, с което е спряно разпространението на инфекцията.

    Вътреболничен взрив е възникнал и в Дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи в с.Малък Преславец, Силистренска област. От дома не са обявили своевременно за проблема в ХЕИ-Силистра. За времето от 4 - 15 април т.г., с висока температура и разстройство заболяват 7 деца на възраст 5-6 години. Пет от децата са хоспитализирани, а две са с по-лека клиника и са оставени на лечение в дома. Направените микробиологични изследвания сочат като причинител на инфекцията шигела флекснери /дизентерия/ заяви д-р Ангел Кунчев. Той поясни, че са изследвани всички контактни – 52 деца и 32 –ма души персонал, но само при едно от децата е установено носителство на шигела флексери. По всяка вероятност, именно това дете, което е новопостъпило, е станало източник за взрива, уточни той. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Разпоредено е да бъде изграден изолатор към дома – за всяко новопостъпващо дете, както и да се спазват всички изисквания за предварително щателно изследване.

    Нарушение при извършване на профилактична имунизация при 7-годишно дете от гр.Омуртаг, е обект на проверка от страна на МЗ, заяви зам.министър Куманов. Вместо ваксина срещу дифтерия и тетанус, мускулно е приложена орална полиомиелитна ваксина. Детето е хоспитализирано и до момента няма нежелани реакции. За изясняване на случая на място са изпратени националните консултанти по епидемиология и инфекциозни болести.

    Министерство на здравеопазването ще направи профилактичен преглед на хората от курорта Момин проход, Костенец, които са ползвали за домакински нужди минерална, естествено радиоактивна вода. Това съобщи директорът на дирекция “Здравна профилактика и държавен санитарен контрол” д-р Михаил Попов. През месец февруари МОСВ са отправили запитване към МЗ по повод използването на водите и са направили достояние факта, че населението масово ги употребява. По думите на д-р Попов, проверката разпоредена от МЗ в Момин проход е установила, че близо 150 домакинства са ползвали незаконен водопровод. Естествено радиоактивната минерална вода е с високи стойности на флуор /5 пъти над допустимите норми/, радий 226 /9 пъти над допустимите норми/, натрий /15-20% над допустимото/ и др. Основният проблем е, че тази минерална вода може да се използва само за медицински и лечебни цели и то под лекарски контрол, уточни д-р Попов. Тя носи здравен риск за населението, което я употребява за домакински цели – най-вече за костната система.

    На 4 април т.г., със съвместните действия на МЗ, МОСВ, ХЕИ-София област и Националния център по радиобиология и радиационна защита опасното водоползване е спряно.

Сподели в: