Върни се горе

Пилотен проект за въвеждане на електронни здравни карти стартира днес, 21 февруари, в гр. Сливница. Той е част от изпълнението на предвидените действия и мерки в Националната стратегия за внедряване на електронно здравеопазване, която бе приета от правителството в края на декември 2006 г.

Официалният старт на проекта бе даден от проф. Радослав Гайдарски, министър на здравеопазването, д-р Валери Цеков, заместник министър на здравеопазването, г-н Александър Огнянов, заместник директор на Националната здравноосигурителна каса, както и от представители на трите фирми-изпълнителки на проекта - ICW, Cisco Systems и KONTRAX.

В пресконференцията, на която бе представен проектът, участваха и кметът на община Сливница г-н Лъчезар Василев, общопрактикуващите лекари и фармацевтите от града, които ще бъдат пряко ангажирани в осъществяването му.

Пилотният проект е важен за нас, защото на базата на получените от него резултати ще може да започне масовото въвеждане на електронни здравни карти за всички граждани в България, подчерта в изявлението си министърът на здравеопазването проф. Гайдарски. Той уточни, че в перспектива всеки български гражданин ще има електронно досие и електронна здравна карта. Това ще облекчи пациенти и лекарите, ще осигури по-бързо и по-качествено обслужване, ще допринесе за по-ефективното управление на здравната система, за повишаване качеството на медицинските грижи, отбеляза очакваните ефекти министър Гайдарски.

Въвеждането на съвременните информационни технологии в здравеопазването е един от факторите за съвременно и модерно развитие на здравната система, в съзвучие с насоките в Европейския съюз. Затова и въвеждането на електронно здравеопазване е една от стратегическите цели в Националната здравна стратегия до 2013 г., отбеляза министърът. Целта е по този начин да се изгради по-достъпна здравна система, да се предлагат повече и по-качествени услуги.

Досега бяха проведени редица национални конференции и дискусии, организирани от МЗ, по внедряването на електронното здравеопазването, напомни проф. Гайдарски. Той заяви, че днес пристъпваме към практическата реализация на стратегията в тази област – практическото осъществяване на заложените програми и проекти, какъвто е и стартиралият днес пилотен проект. Министърът заяви, че успешната му реализация ще е предпоставка за предстоящото му интегриране в цялата страна, което ще стане след прецизен анализ на резултатите.

Пилотният проект ще обхване две населени места - гр. Сливница и с. Алдомировци, 7 общопрактикуващи лекари, 4 аптеки и 1000 пациенти с хронични заболявания. Той ще продължи 8 месеца.


Участващите в проекта пациенти ще разполагат с електронна здравни карта, протопип на която беше показана от министър Гайдарски и заместник-министър Цеков пред журналисти. Двамата направиха демонстрация как при преглед чрез четящо устройство лекарят ще проследява здравноосигурителния статус на пациента. В картата ще се отразява и назначаването на терапия, изписването на лекарства, а така също и закупуването на лекарства в пилотните аптеки. По този начин ще се осъществява по-качествен контрол върху процеса на лечение на пациентите, продажбата на лекарства и изразходването на средствата.

Електронната здравна карта ще пести време както на пациентите, така и на лекуващия ги лекар и ще съкрати престоя в аптеката
, уточни заместник-министър д-р Цеков. МЗ и НЗОК ще получават в реално време необходимата информация, което позволява по-ефективно управление на здравната система. С новата система лекарите ще могат да издават електронни рецепти за лекарства, заплащани от НЗОК. Рецептите ще се записват като информация на картата и ще се съхраняват и изпълняват на специален сървър, като ще съществува възможност за корекции по електронен път.
 
Данните в здравната карта ще бъдат максимално добре защитени, увериха представителите на IT-индустрията. Тя ще е „ключ” за отваряне на електронното здравно досие, като пациентът ще разполага със свой ПИН-код. Проектът за електронна здравна карта ще цели да се избегнат всякакви възможни грешки при последващото му внедряване в цялата страна. Картата за пациентите ще бъде безплатна на този етап, като впоследствие, след анализ на резултатите от пилотния проект ще бъдат направени разчети за стойността й. Представителите на IT-изпълнителите увериха журналистите, че себестойността на персоналната карта ще е ниска, като разходите за нея ще са многократно по-малки от разходите хартиите, на които се изписват рецептите сега.

С пилотният проект в България се въвеждат успешните практики и опит в тази област на страни като Австрия и Германия. Проектът се финансира изцяло от IT-индустрията. Трите фирми – изпълнителки имат изключително богат опит във внедряването на подобни системи в страни от ЕС, чрез които се осигурява надежден обмен на медицински данни и здравна информация съгласно международни приети стандарти.

Сподели в: