Върни се горе

В петък, 12 октомври, от 10.00 ч. в залата на Министерството на здравеопазването ще се състои конференция за официалното закриване на съвместния проект между министерствата на здравеопазването на Република България и Кралство Нидерландия „Укрепване на националната система за надзор над заразните заболявания”. Проектът се финансира по Програма ФАР на ЕС. Конференцията е открита за журналисти.

В заключителната среща по проекта ще участват д-р Атанас Додов, заместник-министър на здравеопазването, Н. Пр. Майкъл Хъмфрис, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Н. Пр. Вилем ван Ей, посланик на Кралство Нидерландия в България, д-р Ян ван Вингарден – Главен инспектор по обществено здраве на Кралство Нидерландия, Главният държавен здравен инспектор на България д-р Тенчо Тенев, ръководителите на проекта от българска и холандска страна - доц. д-р Мира Кожухарова и д-р Хеерт ван Етен, експерти от Кралство Нидерландия и България, участници в проекта и др.

България вече е пълноправен член и активен участник в Европейските мрежи за надзор на заболяванията, в комитети и работни групи на Европейската Комисия по проблемите на защита на населението на ЕС от заразни заболявания. Установено е ефективно взаимодействие с Европейския център за контрол и превенция на заболяванията.

В рамките на съвместния проект, който продължи 18 месеца, са изработени редица ръководства, указания, стандартни оперативни процедури, нови формуляри и други, чието прилагане ще модернизира и улесни епидемиологичната практика и ще осигури ефективен епидемиологичен надзор и контрол на заразните заболявания у нас, в пълно съответствие с политиката на ЕС в тази област.

С техническата помощ от програма ФАР националната ни система вече разполага със 153 персонални компютъра (работни станции), 9 преносими компютъра, 32 сървъра, 90 принтерни устройства и друго необходимо оборудване. То вече е инсталирано в 28-те Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) и Министерството на здравеопазването и се използва по предназначение.

Проектът допринесе значително за повишаване на професионалната квалификация на българските специалисти в областта на надзора и контрола на заразните болести. Проведени са 12 обучителни курса и семинари за 140 епидемиолози от цялата страна, два курса за преподаватели по епидемиология и едно специализирано обучение "майсторски клас" за националното ниво на надзорната система, в което са взели участие 29 експерти от МЗ, НЦЗПБ и МУ.

Сподели в: