Върни се горе

На проведеното днес, 23 март, извънредно заседание на Обществения съвет на Центъра “Фонд за лечение на деца” бе взето окончателно решение за лечението на две деца.Техните молби бяха обсъждани на предишно заседание на съвета, без да се вземе решение, поради необходимостта от допълнителни консултации.

Едно от децата ще замине за лечение в Израел. При заболявания на опорно-двигателния апарат, какъвто е случаят при второто дете, бе взето принципно решение тези деца да бъдат лекувани в България със закупени от чужбина импланти, които не се произвеждат у нас. Страната разполага с добри специалисти, които могат да осъществят качествено лечение.

До момента Общественият съвет е гласувал отпускането на900 хил. лв. за консултации и лечение на 10 деца в чужбина.

Подадените молби в центъра вече са 41. 12 от тях са отпаднали, поради навършена възраст на децата или липса на лечебно заведение в света, което да гарантира функционално значим резултат.

Дарителската сметка на Център “Фонд за лечение на деца” в Българска народна банка е: Българска народна банка - Централно управление Банков код: 6619661-1 Банкова сметка: 3000128907 БИН: 730201000-1

Сподели в: