Върни се горе

Досега 1749 дарители – юридически и физически лица, участват в благородната мисия

49 деца с тежки заболявания са получили до момента висококвалифицирани консултации и лечение във водещи международни клиники с финансовата и организационна помощ на Център “Фонд за лечение на деца”. Центърът започна своята работа през януари 2005 г., като даде възможност за осигуряване на качествено лечение по заболявания , за които у нас няма условия за поставяне на точна диагноза и лечение.

От началото на създаването във фонда до момента в него са постъпили 120 молби за финансово подпомагане на лечението на деца в чужбина. При някои от тях схемата на лечение налага децата да се лекуват в избраните клиники по два и три пъти.

От началото на 2006 г. до края на май Общественият съвет на Център “Фонд за лечение на деца” е одобрил за лечение в чужбина 16 деца . През 2005 г. одобрените молби са за 33 деца, като отделно за две деца са закупени стави, които не се произвеждат у нас.

Най-често срещаните заболявания , консултации и лечение за които фондът финансира, са заболявания на опорно-двигателния апарат, урогенитални вродени малформации, очни заболявания, костно-мозъчни трансплантации и други.

Децата получават лечение и консултации във водещи клиники в 5 страни –Израел, Германия, Франция, Австрия и Швейцария.

Медицинските и транспортни разходи за болните деца от началото на 2006 г. до този момент са на обща стойност 368 033 лв. За лечението на децата през 2005 г. са платени 1598 911 лв . Сумата включва и транспортните разходи за децата и за по един техен придружител.

Най-малкото дете, чийто родители са се обърнали за съдействие и помощ към ЦФЛД, е било на 5 месеца. Неговата операция е извършена през 2006 г. от специално поканения за тази цел проф. Пеер от университетската клиника “Хадаса” в Йерусалим.

От създаването на фонда досега по сметката му са постъпили 1749 дарения от физически и юридически лица на обща стойност 1 112 682 лв. Дарените средства от началото на 2006 г. до момента са 98 396 лв.

Сред най-големите дарители на фонда (над 1000 лв.) през 2006 г. са Петър Георгиев Паунов (9540 лв.), «Български пощи» ТП СПС (5453 лв.), Агенция БУЛГАРРЕКЛАМА ЕООД (5000 лв.), «Фикосота» ООД (4515 лв.), АЕЦ «Козлодуй» ЕАД (4184 лв.), Териториална данъчна дирекция – София-град (2558 лв.), РДВР – Смолян (1273 лв).

Свои средства даряват във фонда служители на министерствата на здравеопазването, на труда и социалната политика, на земеделието и горите, на културата, на икономиката и енергетиката, на околната среда и водите, на правосъдието, на образованието и науката. Средства внасят и служители от Министерския съвет. Дарителите от Народното събрание са 63 души.

Сред най-големите дарители са и представители на ръководството на МЗ - заместник-министърът д-р Валери Цеков (3305,40 лв. през 2006 г.) и главният секретар доц. Красимир Гигов (1011,62 лв.), които внасят суми от получените възнаграждения в бордовете на болниците.

В бр. 43 на Държавен вестник от 26 май тази година бяха обнародвани промени в Правилника за дейността и организацията на работа на Център «Фонд за лечение на деца», с които се разширяват възможностите на фонда да подпомага болни деца.

След измененията Фондът ще може да осигурява закупуването на неразрешени за употреба лекарствени продукти при условията и реда на Наредба № 2 от 2001 г. за нуждаещи се от такова лечение деца. Със средства от центъра ще могат да се закупуват и необходимите за успешното лечение медицински изделия, които не могат да бъдат произведени у нас. Регламентира се и възможността за лечение на редки заболявания, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, с финансовата помощ от центъра. Той ще подпомага финансово и организационно и дейности по трансплантацията на стволови клетки при малигнени и хематологични заболявания, като се дава възможност за търсене на донор в Световната донорска банка за костномозъчни трансплантации.

Едно от най-важните изменения позволява фондът да кани чуждестранни медицински специалисти за консултации и провеждане на лечение у нас в случаите, когато в дадената област няма подготвени български специалисти.

Дарителската сметка на Център “Фонд за лечение на деца” е:

Българска народна банка – Централно управление

Банков код: 6619661-1

Банкова сметка: 3000128907

БИН: 730201000 -1

Сумите за дарения се превеждат от търговските банки в страната.
Сподели в: