Върни се горе

Ръководството на Министерството на здравеопазването взе решение за откриване на процедури по Закона за обществените поръчки за закупуване на медицинска диагностична апаратура по две национални програми.

Два стационарни рентгенови апарата и две машини за автоматично проявяване и сушене на рентгенови филми са предмет на поръчката за изпълнение на “Националната програма за профилактика, ранна диагностика и лечение на туберкулозата” за 2003 година. Обявената спецификация за рентгеновите апарати е за конвенционална рентгенова система с две работни места.

За закупуване на рентгеновите апарати, машините за проявяване на филмите и монтажът на тази апаратура Министерството на здравеопазването отпуска 490 000 лева.

Рентгеновите апарати по тази поръчка са предназначени за многопрофилните болници за активно лечение.

Сподели в: