Върни се горе

Осигуряването на безопасна кръв и кръвни продукти в необходимото за страната количество и с качество, отговарящо на международните критерии, е част от ангажиментите на България при пълноправното й членство в Европейския съюз от 1 януари 2007 г.

Всяка есен по традиция у нас се провежда Национална кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване. Основната й цел е да ни направи съпричастни към чуждото страдание, да ни припомни, че можем да проявим състрадателност и хуманност като дарим кръв, като изявим своята грижа за спасяването на човешкия живот.

Тази година Есенната национална кампания за промоция на безвъзмездното и доброволно кръводаряване се провежда от 16 октомври до 25 декември. Тя се организира съвместно от Министерството на здравеопазването, Националния център по хематология и трансфузиология (НЦХТ) и Българския червен кръст. Стартът й бе обявен официално на пресконференция днес, 11 октомври, в Министерството на здравеопазването.

Безвъзмездното и доброволно кръводаряване е първата стъпка за спасяване живота на болните, които се нуждаят от кръвопреливане. Основата за сигурно и адекватно снабдяване с кръв са доброволните и безвъзмездни кръводарители от нискорисковите групи, които редовно даряват кръв. По данни на Световната здравна организация платените кръводарители представляват по-рисков контингент при предаване на инфекции по кръвен път. Затова осигуряването на безопасни кръвни продукти преминава през осигуряването на достатъчен брой редовни доброволни и безвъзмездни кръводарители от нискорискови групи.

Системата за трансфузионна хематология e един от секторите, на който Европейския съюз обръща специално внимание. В областта на кръвта и кръвните продукти действат директиви на ЕС, които страната ни въведе в националното законодателство и прилага.

В изпълнение на препоръките от проведените през 2005 г. партньорски проверки на Европейската комисия на националната ни система за трансфузионна хематология и в изпълнение на националната политика за осигуряване на безопасна кръв, МЗ, НЦХТ и БЧК провеждат кампании за безвъзмездно и доброволно кръводаряване 2 пъти годишно – пролет и есен.

В рамките на тазгодишната есенна кампания за трета поредна година се реализира проектът за обучение на доброволци за промоция и кръводаряване сред 18-годишните в столични училища под надслов “Хайде с нас, и твоята кръв е важна”.

От три години на тържествените церемонии по повод 14 юни – Световен ден на кръводарителите, със званието “Заслужил кръводарител” и статуетка се отличават дългогодишни кръводарители и активисти.

Седемнадесетгодишната тенденция за намаляване на кръводарителите бе преодоляна през 2003 г., когато за първи път се регистрира увеличение в броя на кръводарителите с 5000 души в сравнение с предходната година. През последните 3 години броят на кръводарителите е нараснал с около 10 500 души, но увеличението е недостатъчно на фона на непрекъснато растящите потребности от кръвни съставки, свързани с въвеждането на нови медицински технологии – трансплантации на тъкани и органи.

Данните от първото шестмесечие на тази година показват, че се увеличава относителният дял на кръводарителите - близки и родственици на болните (50 800 през 2005 г. и 55 021 през 2006 г.), бе съобщено на пресконференцията. Намалява броят на кръводарителите от групата на военнослужещите и на доброволните анонимни кръводарители. Все повече хора решават на даряват кръв едва тогава, когато техен близък има нужда.

Провежданите кампании за промоция на безвъзмездното и доброволно кръводаряване постигнаха много важен ефект – обществото осъзна проблема с осигуряването на достатъчни количества кръв и кръвни съставки и че е необходимо все повече хора да даряват доброволно и безвъзмездно кръв.

Качеството и безопасността на кръвните съставки е приоритет в програмите за обществено здраве на Европейския съюз. Осигуряването на безопасна кръв и кръвни съставки в достатъчно количество и с качество, съизмеримо с високите критерии на директивите на Европейската комисия, е част от стратегическите приоритети на националната здравна политика.

Партньорските проверки на Европейската комисия дават висока оценка на постигнатото в системата по трансфузионна хематология у нас до момента, като подчертават сериозните усилия, свързани със синхронизацията на българското законодателство в тази област с европейското законодателство, бе съобщено на пресконференцията. Приетите промени в Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, утвърденият медицински стандарт по трансфузионна хематология са основа за по-нататъшното развитие на трансфузионната помощ у нас.

Основните предизвикателства пред трансфузионната система са свързани с преодоляване на съществуващия дисбаланс между нуждите от безопасни кръвни съставки и броя на кръводарителите от нискорискови групи; ресурсно и своевременно обезпечаване на дейностите по вземане, диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки; подобряване на контрола върху дейностите; извършване на продължително обучение на медицинския персонал, изпълняващ дейности по трансфузионна хематология.

В съответствие с препоръките на европейските специалисти дейностите по модернизация на трансфузионната система ще продължат с осигуряване на допълнително оборудване за центровете по трансфузионна хематология и основно оборудване, вземане и съхранение на кръв за отделенията по трансфузионна хематология, които са в структурата на областните многопрофилни болници с оглед покриване на заложените изисквания в медицинския стандарт.

Сподели в: