Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5960 случая на остри заразни заболявания срещу 6220 за предходната. От тях 4785 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/ срещу 4990 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 86 случая срещу 103 за предходната седмица

- дизентерия – 42 случая срещу 30 за предходната седмица

- салмонелози – 19 случая срещу 37 за предходната седмица

- колиентерити – 29 случая срещу 36 за предходната седмица

- ентероколити – 597 случая срещу 590 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 25 случая на скарлатина срещу 27 за предходната седмица. Случаите на варицела са 236 срещу 289, епидемичен паротит – 0 срещу 1 случая и рубеола – 8 срещу 5 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Случаите на Кримска – Конго хеморагична треска са 1 срещу 1 за предходната седмица, на Ку – треска 0 срещу 1, на Лаймска борелиоза 17 срещу 16 и на Марсилска треска 50 срещу 42 за предходната седмица.

През изтеклата седмица бе регистриран епидемичен взрив от вирусен хепатит тип А в с. Юлиево, общ. Казанлък. За периода 08.07-23.07.2004г. са заболели 5 лица на възраст от 6 до 30 години. Всички са хоспитализирани в ДИО при МБАЛ – АД – Стара Загора. Случаите са серологично доказани във вирусологична лаборатория при ХЕИ – Стара Загора. Всички заболели лица са от малцинствен произход. На контактните лица е проведена специфична профилактика. На общопрактикуващия лекар, както и на кмета на с. Юлиево са издадени предписания за хигиенизиране на обществените места.

През изтеклия период бе регистриран и епидемичен взрив от варицела в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Петрово, общ. Стара Загора. До настоящия момент са заболели 4 деца. Началото на взрива датира от 12.07.2004г., когато заболява едно дете. На 27.07.2004г. с клиника на варицела са открити две деца и на 02.08.2004г. – още едно дете. Разпоредени са мерки за стриктно спазване на противоепидемичния режим в дома и своевременно съобщаване на нови случаи.

За периода 06.07 – 28.07.2004г. с диагноза гастроентероколит са заболели 7 лица на възраст от 2 до 76 години в с. Габър общ. Созопол. Пет от тях са консултирани в Инфекциозно отделение на гр. Бургас. Взети са проби за микробиологично изследване на заболелите, като при четирима от тях се изолира причинителя на дизентерията – Шигела флекснер – 2. Всички микробиологично доказани случаи живеят в един район на селото и са консумирали вода от местен водоизточник, който не се контролира от ХЕИ – Бургас. Спирането на централното водоснабдяване в района, в който са регистрирани заболяванията е поради неплатени сметки. Взети са проби за микробиологично изследване от 19 контактни лица, резултатите от които са отрицателни.

Регистрирани са три случая на трихинелоза след консумация на месо от диво прасе. Проба от дивото животно, убито в Богданския балкан, Карловска община на 20.07.2004г. е взета за изследване в лабораторията на ДВСК – гр. Карлово. Единият от консумиралите е хоспитализиран в Инфекциозна клиника на УМБАЛ “Св. Георги” – гр. Пловдив. При другите двама липсват субективни оплаквания. Извършва се и епидемиологично проучване.

Сподели в: