Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 9629 случая на остри заразни заболявания срещу 9757 за предходната. Наблюдава се понижаване на заболяемостта от остри респираторни заболявания /ОРЗ/ Регистрираните случаи са с 200 по-малко - 8598 срещу 8798 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 103 случая срещу 83 за предходната седмица

- дизентерия - 18 случая срещу 8 за предходната седмица

- салмонелози - 20 случая срещу 12 за предходната седмица

- колиентерити - 17 случая срещу 25 за предходната седмица

- ентероколити - 205 случая срещу 247 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 85 случая на скарлатина срещу 84 за предходната седмица. Случаите на варицела са 535 срещу 451, епидемичен паротит - 3 срещу 1 случай и рубеола - 5 срещу 0 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции

Не са регистрирани случаи на Ку-треска и Кримска-Конго хеморагична треска през настоящата и предходната седмици. Регистрирани са 6 случая на Марсилска треска срещу 6 и 2 случая на Лаймска борелиоза срещу 9 за предходната седмица.

Регистриран е хранителен взрив от салмонелоза в Детска градина № 24 в гр. Стара Загора.

За периода 31.10.-04.11.2003 год. с повръщане, разстройство и висока температура заболяват 18 деца и две жени от персонала.

Всички са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ Стара Загора.

От извършените микробиологични изследвания при 11 деца и 1 от персонала е изолирана Салмонела ентеритидис.

Предприети са всички противоепидемични мерки.

Епидемиологичното проучване продължава, с цел установяване източника на инфекцията.

Сподели в: