Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5535 случая на остри заразни заболявания срещу 5429 за предходната. От тях 4774 са острите респираторни заболявания - срещу 4449 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрирани са случаи на:

-Вирусни хепатити - 63 случая срещу 77 за предходната седмица;

-Дизентерия - 44 случая срещу 39 за предходната седмица;

-Салмонелози - 35 случая срещу 41 за предходната седмица;

-Колиентерити - 31 случая срещу 26 за предходната седмица;

-Ентероколити - 428 случая срещу 594 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 19 случая на скарлатина срещу 23 през предишната седмица. Случаите на варицела са 79 срещу 69 за предишния период, епидемичен паротит - 0 срещу 1 случай, рубеола - 0 срещу 7 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Ку-треска и Кримска Конго хеморагична треска през настоящата и предходната седмици. Регистрирани са 35 случая на Марсилска треска срещу 68 и 8 случая на Лаймска борелиоза срещу 4 случая за предходната седмица.

В Националната референтна лаборатория към Националния център по заразни и паразитни болести е потвърден положителният резултат за антракс на заболелия от с.Оборище, община Вълчи дол, област Добрич.Населеното място съществува като антраксно огнище в кадастъра от 1980 г. Пациентът е в добро общо състояние. Проведена е крайна дезинфекция в огнището. Приключи медицинското наблюдение на контактните лица. Няма нови заболели.

Сподели в: