Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 9 089 случая на остри заразни заболявания срещу 9 230 за предходната. От тях 7 658 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/ срещу 7 590 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 58 случая срещу 100 за предходната седмица

- дизентерия – 7 случая срещу 8

- салмонелози – 15 случая срещу 21

- колиентерити – 21 случая срещу 17

- ентероколити - 267 случая срещу 295

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 125 случая на скарлатина срещу 143 за предходната седмица. Случаите на варицела са 815 срещу 952, епидемичен паротит - 2 срещу 1 и рубеола - 12 срещу 9 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Случаите на Кримска-Конго хеморагична треска са 0 срещу 0 за предходната седмица, на Ку - треска - 0 срещу 1, на Лаймска борелиоза - 58 срещу 47 и на Марсилска треска - 22 срещу 10 за предходната седмица.

През изминалата седмица е регистриран един битов хранителен взрив в с. Коняво, община Кюстендил.

За периода 25-26.04.2004 год. с разстройство и повръщане са заболели 8 души, от които 5 деца и 3 възрастни от едно семейство. Всички са консумирали домашно овче сирене, съхранявано в лоши санитарно-хигиенни условия.

Болните са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Кюстендил. От направените микробиологични изследвания на проби от останалото сирене са изолирани стафиликоки и коли-бактерии. Незабавно са уведомени органите на РВМС и са предприети съвместни мерки с ХЕИ Кюстендил.

Сподели в: