Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6901 случаи на остри заразни заболявания срещу 6240 за предходната. От тях 5765 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 5074 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- Вирусни хепатити – 360 случая срещу 391 за предходната седмица

- Дизентерия – 13 случая срещу 20

- Салмонелози – 19 случая срещу 11

- Колиентерити – 15 случая срещу 15

- Ентероколити – 337 случая срещу 435

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 57 случая на Скарлатина срещу 26 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 238 срещу 183, на Епидемичен паротит – 3 срещу 3, на Рубеола – 1 срещу 0 случая и на Коклюш 10 срещу 4 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Ку – треска. Случаите на Марсилска треска са 8 срещу 6, а на Лаймска борелиоза са 19 срещу 10 за предходната седмица.

Допълнителна информация за епидемичната ситуация по отношение на епидемичния взрив от Вирусен хепатит тип „А” в гр. Пловдив:

Към 9.10.2006 г. общият брой на заболелите лица от Вирусен хепатит тип „А” на територията на гр. Пловдив е 1160. На 2.10.2006 г. стартира имунизацията против Вирусен хепатит тип „А” на всички деца от 2 до 18 годишна възраст (от български и малцинствен произход) в кварталите „Столипиново” и „Шекер махала” на гр. Пловдив. Към 9.10.2006 г. общият брой на имунизираните деца е 6652.

През седмицата е регистриран епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип „А” в кв. „Любеново”, гр. Първомай, обл. Пловдив.

За периода 25.09. – 5.10.2006 г. в Инфекциозна клиника на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Св. Георги”, гр. Пловдив са хоспитализирани 5 деца от възрастовите групи от 1 – 4 и 5 – 9 години. Всички заболели са от малцинствен произход.

Връчено е предписание на кмета на гр. Първомай за предприемане на всички необходими профилактични и противоепидемични мерки - извършване на крайна дезинфекция в огнищата, редовно сметосъбиране и сметоизвозване, провеждане на здравна просвета сред населението за начините на предпазване от заразяване с вируса на Хепатит тип „А”.

Сподели в: