Върни се горе

    През изминалата седмица са регистрирани общо 13670 случая на остри заразни заболявания, срещу 10276 за предходната седмица. Завишаването е изцяло за сметка на острите респираторни заболявания, които са 12631 срещу 9357 за предходния период /с 3274 повече/.

   Чревни инфекции:

   Заболяемостта е в рамките на обичайната за сезона. Регистрираните случаи са както следва:

   - вирусни хепатити – 222 случая срещу 210 за предходната седмица;

   - дизентерия – 41 случая срещу 53;

   - колиентерити – 2 случая срещу 8;

   - ентероколити – 144 случая срещу 144;

   - салмонелози – 6 случая срещу 5.

   Въздушно – капкови инфекции:

   Регистрирани са:

   - варицела – 506 случая срещу 367 за предходната седмица;

   - рубеола – 9 случая срещу 12;

   - скарлатина - 61 случая срещу 64;

   - епидемичен паротит – 21 случая срещу 12.

   И през тази седмица се запазва тенденцията за характерното за есенния сезон постепенно увеличаване на заболелите в детската и ученическа възраст от варицела.

   Трансмисивни инфекции:

   - марсилската треска - 5 случая срещу 15 за предходната седмица;

   - лаймска борелиоза - 3 случая срещу 6;

   - ку треска – няма заболели.

   През седмицата е регистриран 1 смъртен случай от остро заразно заболяване. Касае се за мъж на 26 години от гр.Казанлък. Причина за смъртта е тежка форма на хепатит тип В.

   В ХЕИ Ловеч постъпи информация за възникнал вътреболничен взрив в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи в с.Лешница, Ловешка област. За периода 29.10. - 7.11.2001 г., с висока температура, повръщане и разстройство са заболели 8 деца на 5-годишна възраст и една възпитателка. Всички са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ Ловеч. След проведените микробиологични изследвания при 3 от децата и възпитателката е изолиран Шигела зоне – причинител на дизентерията. При останалите 5 деца се касае за микробиологично неразшифрован ентереколит. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

   В ромския квартал на гр.Пловдив е възникнал контактно-битов взрив от вирусен хепатит тип А. За периода 05.10. – 05.11. 2001 г. са заболели 12 деца на възраст от 3 до 14-годишна възраст, като 6 от тях учат в основното училище “П.Волов”. Всички болни са хоспитализирани и на място в квартала и в училището са предприети необходимите противоепидемични мерки.

   От 22.10. до 26.10.2001 г. в цялата страна бе проведен първия етап от есенните суб-Национални имунизационни дни “Полио +”. По един извънреден прием полиомиелитна ваксина получиха 91785 деца, което е 94,26% от подлежащите.

   Предстои втория кръг на суб-националните имунизационни дни “Полио +”, който ще се проведе през периода 26–30.11.2001 г

Сподели в: