Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 143 случаи на остри заразни заболявания срещу 6 377 за предходната. От тях 4 016 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4 117 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити – 43  случая срещу 62 за предходната седмица
Дизентерия – 7  случая срещу 6
Салмонелози –  8  случая срещу 20
Колиентерити – 6 случая срещу 10
Ентероколити –  203 случая срещу 276 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 115 случая на Скарлатина срещу 120 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 646 срещу 1668, на Епидемичен паротит – 33 срещу 32 случая, на Рубеола – 0 срещу 2 случая и на Коклюш –  2 срещу 3 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: 
През седмицата не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска, Ку-треска и Марсилска треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 3 срещу 2 за предходната седмица.

През изминалата седмица е регистриран епидемичен взрив от Гастроентероколит в Обединено детско заведение № 66, с. Панчарево. В периода 13.01.2009 г .- 14.01.2009 г. заболяват общо 37 деца с оплаквания от повръщане и разстройство. Децата са на възраст от 2 до 5 години, посещаващи различни групи на детското заведение. Всички деца и персоналът консумират една и съща храна. Заболяването протича леко и не се е наложила хоспитализация.

Предприети са необходимите противоепидемични и профилактични мерки. Очакват се резултати от микробиологичните изследвания.

Сподели в: