Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2 384 случаи на остри заразни заболявания срещу 2 514 за предходната. От тях 1 724 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 829 за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити –  28 случая срещу 43 за предходната седмица;
Дизентерия –  3 случая срещу 3 за предходната седмица;
Салмонелози –  12  случая срещу 9 за предходната седмица;
Колиентерити – 16  случая срещу 7 за предходната седмица;
Ентероколити –  166 случая срещу 163 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 43 случая на Скарлатина срещу 66 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 346 срещу 334, на Епидемичен паротит – 14  срещу 19 случая, на Рубеола – 1 срещу 0 случая и на Коклюш –  2 срещу 2 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:  през седмицата не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска и Ку-треска. Регистриран е 1 случай на Марсилска треска срещу 0 случая за предходната седмица. Случаите на Лаймска борелиоза са 1 срещу 5 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: