Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2 265 случаи на остри заразни заболявания срещу 2 275 за предходната. От тях 1 083 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 937 за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити – 24случая срещу 26 за предходната седмица;
Дизентерия – 29 случая срещу 13 за предходната седмица;
Салмонелози – 55 случая срещу 61 за предходната седмица;
Колиентерити – 8 случая срещу 13 за предходната седмица;
Ентероколити – 561 случая срещу 526 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: Случаите на Скарлатина са 34 срещу 39, на Варицела са 265 срещу 416, на Епидемичен паротит – 81 срещу 83, на Коклюш – 8 срещу 2 и на Рубеола са 2 срещу 1 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Ку – треска. Случаите на Кримска – Конго хеморагична треска са 4 срещу 0, на Марсилска треска са 28 срещу 12, а на Лаймска борелиоза са 24 срещу 18 за предходната седмица.

През седмицата са регистрирани два хранителни взрива на територията на страната.

Първият от тях е битов и възниква в семейни огнища на територията на обл. Стара Загора – гр. Казанлък, с. Зимница, с. Тъжа, с. Тулово и гр. Гурково сред лица, консумирали вакуумирана риба от фирма – производител, разположена на територията на гр. Димитровград, доставена от фирма – доставчик – на територията на гр. Ст. Загора.

За периода 02.07. – 08.07.2008г. заболяват 19 лица на възраст от 7 до 57 години, като 4 от тях са деца на възраст от 7 до 12 години. Заболелите са хоспитализирани в Инфекциозните отделения (ИО) на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) ЕООД – гр. Казанлък и МБАЛ АД – гр. Ст. Загора. Взети са им проби за микробиологично изследване, като при 16 от тях е изолирана Салмонела ентеритидис. Резултатите от взетите за изследване проби от рибни продукти също са положителни за инфекциозния причинител Салмонела.

За случая незабавно бе уведомена Регионална ветеринарномедицинска служба (РВМС) – Ст. Загора. При извършената съвместната проверка на фирмата –дистрибутор, служителите на РВМС – Ст. Загора са разпоредили незабавно изтегляне на продукта от търговската мрежа. Тъй като фирмата – производител на вакуумираната риба е разположена на територията на гр. Димитровград, Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) – Хасково също бе информирана своевременно за случая. Извършени са проверки и на търговските обекти на територията на обл. Ст. Загора, за които е установено, че е доставен рибния продукт. Изготвени са предписания до общопрактикуващите лекари от засегнатите населени места от областта за снемане на насочена епидемиологична анамнеза за хранително заболяване и при нужда за насочване за специализирана консултативна помощ и хоспитализация.

Вторият взрив е регистриран сред работещите от предприятие на територията на гр. Калофер, обл. Пловдив, консумирали храна, приготвена в стола на предприятието.  
На 11.07.2008г. със субективни оплаквания от коремни болки, обилно повръщане, отпадналост и воднисти изпражнения заболяват 12 лица. На заболелите и на кухненския персонал са взети материали за микробиологично изследване.

Взети са проби за изследване и от работни повърхности и хранителни продукти. Връчена е покана на управителя на фирмата за съставяне на акт за констатирани нарушения и е изготвена заповед за временно спиране на обекта до привеждането му в санитарно-хигиенно състояние, отговарящо на изискванията на действащата нормативна уредба.

Сподели в: