Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6 114 случаи на остри заразни заболявания срещу 6 385 за предходната. От тях 5 022 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 5 284 за предходната седмица (данните за грип и ОРЗ се отнасят за наблюдаваните 378 212 лица от всички възрастови групи на територията на страната).

Тенденцията за намаляване нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и ОРЗ се запазва и през изтеклата седмица, като общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната e 132,78 на 10 000 души население. Заболелитe са от всички възрастови групи, като най – висока остава заболяемостта във възрастовата група 0-4 години (538,58), следвана от тази от 5-19 години (278,00). Към днешна дата грипна епидемия е обявена на територията или в отделни общини на областите Русе  и Сливен.

Поради намаляване на заболяемостта от грип и ОРЗ и нормализиране на епидемичната обстановка, към настоящия момент разпоредените противоепидемични мерки са отменени на територията или в отделни общини на областите Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Смолян, Софийска област и Ямбол.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити – 43 случаи срещу 53 за предходната седмица
Дизентерия – 6 случаи срещу 12 за предходната седмица
Салмонелози – 14 случаи срещу 10 за предходната седмица
Колиентерити – 16 случаи срещу 5 за предходната седмица
Ентероколити – 222 случаи срещу 262 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:
Случаите на Скарлатина са 56 срещу 69, на Варицела са 411 срещу 352, на Епидемичен паротит – 248 срещу 231, на Рубеола – 3 срещу 0 и на Коклюш – 2 срещу 8 случаи за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Марсилска треска и на Ку – треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 3 срещу 2 за предходната седмица.

През седмицата са регистрирани взрив от Епидемичен паротит и вътреболничен взрив от Варицела на територията на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) – Софийска област.

Първият от тях е възникнал в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи „Св. Иван Рилски”, с. Разлив. За периода 27.01. – 15.02.2008 г. са заболели 12 деца на възраст от 7 до 19 години. Заболелите са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Анна”. По отношение на имунизационния им статус е установено, че 3 от тях са с пълен имунизационен статус по отношение на триваксина срещу морбили, рубеола и паротит, 6 – с непълен и за 3 – липсват данни за имунизационното им състояние.

Разпоредени са необходимите противоепидемични мерки:
- Медицинско наблюдение на контактните лица в рамките на един максимален инкубационен период на заболяването – 21 дни;
- Прекратяване приема на нови деца с непълен и/или неизяснен имунизационен статус;
- Влажно почистване и рeдовно проветряване на помещенията в дома;
- Своевременно съобщаване в РИОКОЗ – Софийска област при възникване на нови случаи на Епидемичен паротит в детското заведение.

Вторият от тях е възникнал в Дом за медико-социални грижи за деца, гр. Златица. За периода 08.02. – 12.02.2008 г. са заболели 12 деца от една група на възраст от 2 до 3 години. След проведена консултация с педиатър, децата са оставени на лечение в дома.

Разпоредени са необходимите противоепидемични мерки:
- Медицинско наблюдение на контактните лица в рамките на един максимален инкубационен период на заболяването – 21 дни;
- Прекратяване приема на нови деца;
- Влажно почистване и редовно проветряване на помещенията в дома;
- Своевременно съобщаване в РИОКОЗ – Софийска област при възникване на нови случаи на Варицела в детското заведение.

Сподели в: