Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4 855 случаи на остри заразни заболявания срещу 4 400 за предходната. От тях 3 709 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 383 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити – 105 случаи срещу 82 за предходната седмица
Дизентерия – 12 случаи срещу 12
Салмонелози – 24 случаи срещу 22
Колиентерити – 8 случаи срещу 16
Ентероколити – 224 случаи срещу 272

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 100 случаи на Скарлатина срещу 76. Случаите на Варицела са 361 срещу 255, на Епидемичен паротит – 181 срещу 194, на Рубеола са 2 срещу 1 и на Коклюш – 3 срещу 2 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска, на Марсилска треска и на Ку – треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 2 срещу 10 за предходната седмица.

През изтеклата седмица са регистрирани вероятни случаи на Епидемичен паротит в Дом за деца, лишени от родителски грижи, гр. Трън, обл. Перник.
 
През периода 15.11. – 20.11.2007 г. заболяват 5 деца на възраст от 12 до 18 години. И при петимата пациенти към настоящия момент заболяването протича с типична клинична картина, без усложнения. Предвид обстоятелството, че болшинството от домуващите са с ментални увреждания, 4 от заболелите деца са хоспитализирани в Инфекциозното отделение на Многопрофилна болница за активно лечение „Р. Ангелова”, гр. Перник. По отношение на имунния им статус  данните сочат, че 3 от заболелите деца са с проведена имунизация с триваксина, 1 – с извършена реимунизация с триваксина, а при останалите – липсват данни за проведени имунизации и реимунизации.

Неимунизираните и неболедували контактни лица са поставени под медицинско наблюдение в рамките на максималния инкубационен период за болестта – 21 дни. За този срок от време, домът е поставен под карантина, като не се приемат нови домуващи, неболедували и неимунизирани срещу Епидемичен паротит. Засилен е и дезинфекционният режим, предвид сравнително добрата устойчивост във външна среда на вируса, причиняващ заболяването.

Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: