Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 842 случаи на остри заразни заболявания срещу 6 232 за предходната. От тях 3 970 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4 032 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
     Регистрираните случаи са както следва:
     - Вирусни хепатити – 70 случая срещу 55 за предходната седмица
     - Дизентерия – 11 случая срещу 10
     - Салмонелози – 13 случая срещу 23
     - Колиентерити – 19 случая срещу 19
     - Ентероколити – 358 случая срещу 397 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 130 случая на Скарлатина срещу 143 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 981 срещу 1232, на Епидемичен паротит – 163 срещу 147 случая, на Рубеола – 2 срещу 4 случая и на Коклюш – 4 срещу 14 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Ку – треска. Случаите на Марсилска треска са 9 срещу 4 и на Лаймска борелиоза са 25 срещу 21 за предходната седмица.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: