Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6 808 случаи на остри заразни заболявания срещу 7 177 за предходната. От тях 4 927 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 5 378 за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

-    Вирусни хепатити – 73 случая срещу 56 за предходната седмица;
-    Дизентерия – 6 случая срещу 6 за предходната седмица;
-    Салмонелози – 14 случая срещу 15 за предходната седмица;
-    Колиентерити – 8 случая срещу 11 за предходната седмица;
-    Ентероколити – 302 случая срещу 299 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 131 случая на Скарлатина срещу 126 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 1045 срещу 1020, на Епидемичен паротит – 147 срещу 136 случая, на Рубеола – 2 срещу 2 случая и на Коклюш – 7 срещу 4 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска. Случаите на Ку – треска са 2 срещу 1, на Марсилска треска са 1 срещу 3 и на Лаймска борелиоза са 17 срещу 15 за предходната седмица.

В Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) – Софийска област е постъпила информация за възникнал епидемичен взрив от Скарлатина в Целодневна детска градина (ЦДГ) „Радост”, гр. Костинброд.

В периода 30.03. – 02.04.2007г. заболяват осем деца на възраст от четири до пет години. Препоръчано е провеждането на антибиотична профилактика на контактните на заболелите деца. На 15.03.2007г. по повод регистриран вероятен случай на скарлатина в същото детско заведение е взет гърлен секрет за микробиологично изследване на 20 контактни лица (19 деца и 1 учител), резултатите от които са били отрицателни.

Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки за ограничаване и ликвидиране на взрива.

През седмицата е регистриран и епидемичен взрив от гастроентероколит в Средно общообразователно училище (СОУ) „В. Левски”, гр. Брезник, обл. Перник.

За периода 21.03. – 26.03.2007г. със субективни оплаквания от висока температура, коремни болки, повръщане и диарични изхождания заболяват осем деца на възраст от шест до седем години. Три от тях са издирени активно от служителите на РИОКОЗ – Перник при проведеното епидемиологично проучване. Четири от заболелите деца са хоспитализирани и са им взети проби за микробиологично изследване с цел доказване на инфекциозния причинител. Взети са и материали от външна среда за контрол на качеството на извършваната дезинфекция.

Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: