Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 7 177 случаи на остри заразни заболявания срещу 7 067 за предходната. От тях 5 378 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 5 370 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
     Регистрираните случаи са както следва:
     - Вирусни хепатити – 56 случая срещу 75 за предходната седмица
     - Дизентерия – 6 случая срещу 7
     - Салмонелози – 15 случая срещу 14
     - Колиентерити – 11 случая срещу 5
     - Ентероколити – 299 случая срещу 309 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: 
Регистрирани са 126 случая на Скарлатина срещу 106 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 1020 срещу 922, на Епидемичен паротит – 136 срещу 139 случая, на Рубеола – 2 срещу 3 случая и на Коклюш – 4 срещу 10 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска. Случаите на Ку – треска са 1 срещу 0, на Марсилска треска са 3 срещу 0 и на Лаймска борелиоза са 15 срещу 23 за предходната седмица.

В Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) – Пловдив е постъпила информация за възникнал вътреболничен хранителен взрив в Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Панталеймон” в града.

На 23.03.2007 г. със субективни оплаквания от коремни болки и разстройство заболяват общо 25 лица, от които 23 пациенти (съответно от Специализирано отделение по физикална терапия и рехабилитация – 12 случая, Неврологично отделение – 7 случая, Хирургично отделение – 2 случая и от І и ІІ Вътрешни отделения – 2 случая) и 2 души медицински персонал (от Родилно и Хирургично отделения). Взети са проби за микробиологично изследване с цел доказване на инфекциозния причинител, както и материали от работна и околна среда и съмнителни хранителни продукти.

Към момента на провеждане на епидемиологичното проучване, клиничната симптоматика при болните е отзвучала и всички те се намират в добро общо състояние.

Издадена е заповед за спиране на обекта до получаване на резултатите от изследванията и са разпоредени необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: