Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 7798 случаи на остри заразни заболявания срещу 8856 за предходната. От тях 6318 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 7 477 за предходната седмица.

Чревни инфекции: 
Регистрираните случаи са както следва:
      - Вирусни хепатити – 73 случая срещу 102 за предходната седмица
      - Дизентерия – 5 случая срещу 6
      - Салмонелози – 4 случая срещу 9
      - Колиентерити – 6 случая срещу 7
      - Ентероколити – 300 случая срещу 264

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 89 случая на Скарлатина срещу 88 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 784 срещу 733, на Епидемичен паротит – 88 срещу 74 случая, на Рубеола – 2 срещу 5 случая и на Коклюш – 9 срещу 11 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска, регистриран е 1 случай на Ку – треска при 0 за предходната седмица. Случаите на Марсилска треска са 2 срещу 1, а на Лаймска борелиоза са 4 срещу 3.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: