Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 10 673 случаи на остри заразни заболявания срещу 10 634 за предходната. От тях 9151 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 9357 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- Вирусни хепатити – 309 случая срещу 256 за предходната седмица

- Дизентерия – 9 случая срещу 11

- Салмонелози – 15 случая срещу 12

- Колиентерити – 6 случая срещу 9

- Ентероколити – 245 случая срещу 244

Въздушно-капкови инфекции:

Не са регистрирани случаи на Рубеола. Случаите на Скарлатина са 110 срещу 80, на Варицела - 719 срещу 566, на Епидемичен паротит – 20 срещу 17 случая и на Коклюш – 11 срещу 8 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска, на Ку – треска и на Марсилска треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 5 срещу 8 за предходната седмица.

В Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) – Пловдив e постъпила информация за възникнали случаи на Вирусен хепатит в с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив.

За периода 06.10. – 13.11.2006 г. в Инфекциозната клиника на Университетска многопрофилна болница за активно лечение ”Св. Георги”, гр.Пловдив, са хоспитализирани 14 лица на възраст от 1 до 24 години.

Всички заболели са от ромската махала в с. Калековец.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

В РИОКОЗ – Варна e постъпила информация за регистрирани случаи на Вирусен хепатит тип „А” сред ученици, трениращи в гребна ветроходна база към спортен клуб „Бриз” – Български морски флот (БМФ), гр. Варна.

За периода 23.10. – 07.11.2006 г. са заболели седем лица.

На всички контактни лица до 17 годишна възраст е приложена неспецифична имунопрофилактика с гама – глобулин.

Обектът, на чиято територия е възникнал взривът, е спрян от експлоатация до привеждането му в санитарно – хигиенно състояние, отговарящо на изискванията на нормативната уредба.

Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А е възникнал на територията на гр. Съединение, област Пловдив. За периода 20.10. – 20.11.2006 г. са заболели 10 лица, 8 от които са от ромски произход. Разпределението им по възрастови групи е следното: от 5 до 9 г. – 5 случая; от 10 до 14 г. – 2 и от 15 до19 г. – 3.

Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

В РИОКОЗ – Благоевград е постъпила информация за регистрирани вероятни случаи на Епидемичен паротит в с. Абланица и с. Боголин, обл. Благоевград.

За периода 05.11. – 20.11.2006 г. са заболели осемнадесет лица на възраст от 15 до 19 години, тринадесет от които са ученици. Осем от тях са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Гоце Делчев. При извършеното епидемиологично проучване бе установено, че всички засегнати са с пълен имунизационен статус по отношение на противопаротитната ваксина, но не всички от тях са реимунизирани, съгласно Имунизационния календар на страната.

Дадени са указания за провеждане на медицинско наблюдение над контактните лица от епидемичните огнища, както и за вземането на материал за провеждане на серологични изследвания.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки за ограничаване и ликвидиране на взрива.

Сподели в: