Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5211 случаи на остри заразни заболявания срещу 4162 за предходната. От тях 4126 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3205 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- Вирусни хепатити – 304 случая срещу 247 за предходната седмица

- Дизентерия – 24 случая срещу 29

- Салмонелози – 25 случая срещу 17

- Колиентерити – 26 случая срещу 19

- Ентероколити – 515 случая срещу 484

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 18 случая на Скарлатина срещу 16 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 87 срещу 72, на Епидемичен паротит – 0 срещу 4 случая, на Рубеола – 0 срещу 2 случая за предходната седмица. Регистрирани са 2 случая на Коклюш срещу 0 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Ку – треска. Случаите на Марсилска треска са 14 срещу 18, а на Лаймска борелиоза са 11 срещу 7 за предходната седмица.

През изтеклата седмица е регистриран епидемичен взрив от Вирусен хепатит в с. Баница, община Враца. В периода 15.09. – 18.09.2006 г. в МБАЛ гр. Враца са хоспитализирани 6 лица. Четири от заболелите са деца, едното от тях посещава детската градина в селото, останалите са ученици в местното училище. Другите двама заболели са безработни. Всички са съседи и са от ромски произход. При епидемиологичното проучване в огнищата е констатирано незадоволително санитарно-хигиенно състояние, непосредствено до жилищните помещения се отглеждат животни без наличие на обособен стопански двор. Контактните лица са поставени под медицинско наблюдение. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: