Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4162 случаи на остри заразни заболявания срещу 4996 за предходната. От тях 3205 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3695 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- Вирусни хепатити – 247 случая срещу 261 за предходната седмица

- Дизентерия – 29 случая срещу 44

- Салмонелози – 17 случая срещу 26

- Колиентерити – 19 случая срещу 36

- Ентероколити – 484 случая срещу 727

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 16 случая на Скарлатина срещу 14 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 72 срещу 93, на Епидемичен паротит – 4 срещу 1 случай и на Рубеола – 2 срещу 0 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Ку – треска. Случаите на Марсилска треска са 18 срещу 23, а на Лаймска борелиоза са 7 срещу 18 за предходната седмица.

Към 12.09.2006 г. общият брой на заболелите от Вирусен хепатит тип „А” лица в кв.„Столипиново” е 505. В момента е в ход процедурата по обществената поръчка за закупуване на ваксината срещу вирусен хепатит „А”. Очаква се на 14.09.06 г. комисията да посочи фирмата доставчик.

Продължават подготвителните дейности по организирането на имунизационната кампания, която ще започне веднага след доставката на ваксината.

През изтеклата седмица е регистриран епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип „А” в ромската махала на гр. Перущица. В УМБАЛ „Св. Георги” са хоспитализирани 8 лица. Седем от заболелите са деца на възраст от 5 до 9 години. При епидемиологичното проучване родителите не са дали данни за пребиваване в кв. Столипиново или „Шекер махала” гр.Пловдив. За ограничаване на взрива е връчено предписание от РИОКОЗ Пловдив на кмета на гр. Перущица за извършване на крайна и текуща дезинфекция на огнищата от Вирусен хепатит.

През изтеклата седмица е регистриран епидемичен взрив от Колиентерит в ДМСГД гр. Кърджали, с микробиологично доказан причинител Ешерихия коли. На 08.09.06 г. заболяват шест деца на възраст от 4 месеца до 2 години. На болните се провежда лечение в изолатора на дома.

Профилактично са изследвани контактните лица - деца и обслужващ персонал. Взети са проби за микробиологично изследване от външна среда.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Епидемиологичното проучване продължава.

През изтеклата седмица 13 лица от с. Майско, общ. Елена с ентероколитна симптоматика постъпват на лечение в инфекциозно отделение на МБАЛ „Д-р Ст. Черкезов”АД – Велико Търново. Заболелите са 11 деца и 2 възрастни от ромски произход и живеят в един и същи квартал на с. Майско. При извършеното микробиологично изследване на болните, при три от децата се изолира причинителят на дизентерията Шигела флекснери. Едно от децата посещава ЦДГ в селото. Издадено е предписание на директора на детската градина за спазване на противоепидемичен режим на работа.

РИОКОЗ Велико Търново осъществява контрол в обектите за търговия с храни. Осигурени са дезинфекционни препарати за извършване на текуща дезинфекция по домовете на заболелите. Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: