Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5018 случаи на остри заразни заболявания срещу 5040 за предходната. От тях 3620 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3652 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- Вирусни хепатити – 166 случая срещу 154 за предходната седмица

- Дизентерия – 29 случая срещу 30

- Салмонелози – 20 случая срещу 15

- Колиентерити – 43 случая срещу 38

- Ентероколити – 798 случая срещу 714

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 16 случая на скарлатина срещу 34 за предходната седмица. Случаите на варицела са 213 срещу 291, на епидемичен паротит – 4 срещу 3 случая и на рубеола – 3 срещу 0 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Ку – треска. Случаите на Кримска – Конго хеморагична треска са 1 срещу 0, на Марсилска треска са 27 срещу 21, а на Лаймска борелиоза са 21 срещу 27 за предходната седмица.

Допълнителна информация за епидемичната ситуация по отношение на епидемичния взрив от вирусен хепатит тип „А” в община Своге:

Към 8.00 ч. на 08.08.2006 г. общият брой на заболелите от вирусен хепатит тип „А” на територията на община Своге е 181. 31 от тях са хоспитализирани, а останалите 150 са изписани в добро общо състояние.Тенденцията от изминалата седмица, свързана с намаляване броя на ежедневно регистрираните случаи, се запазва.

Допълнителна информация за епидемичната ситуация по отношение на епидемичния взрив от вирусен хепатит тип „А” в кв. “Столипиново”, гр. Пловдив:

За периода 02.08. – 07.08.2006 г. са хоспитализирани още 38 лица в Инфекциозна клиника на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Св. Георги”, гр. Пловдив с диагноза вирусен хепатит тип „А”.

Към 07.08.2006 г. общият брой на заболелите в кв. „Столипиново” лица е 163. Най-засегнати остават възрастовите групи на децата между 1 и 4 и между 5 и 9 години.

Продължава контролът на РИОКОЗ – Пловдив по изпълнението на предписаните мерки, касаещи хигиенното състояние на хранителните обекти, провежданата текуща и крайна дезинфекция, сметосъбирането и сметоизвозването в засегнатия район. Проверени са общопрактикуващите лекари от кварталите „Столипиново” и „Шекер махала” във връзка с изпълнение на предписание за изследване на здравноосигурените контактни лица по местоживеене.

Към 07.08.2006 г. профилактично са изследвани 57 контактни лица, както здравно неосигурени, така и работещи в хранителни обекти в квартала. Резултатите от изследванията им са без отклонения от нормативните показатели.

Наблюдаваната от предходната седмица тенденция за постепенно намаляване броя на засегнатите лица продължава.

Регистрирани са два епидемични взрива от вирусен хепатит тип „А” на територията на обл. Пловдив. Първият от тях е възникнал в с. Христо Милево, общ. Садово. За периода 03.07. – 03.08.2006 г. в Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив са хоспитализирани общо 8 лица от различни възрастови групи.

Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Вторият взрив от вирусен хепатит тип „А” е регистриран в с. Динк, общ. Марица. За периода 15.07. – 07.08.2006 г. в Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив са хоспитализирани общо 9 деца от възрастовите групи 1 – 4 години и 5 – 9 години. Всички засегнати са от ромски произход.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

В РИОКОЗ гр. Добрич е постъпила информация за възникнал епидемичен взрив от гастроентероколит сред деца от „Юбилеен скаутски лагер – 85 години скаути в България”, разположен в местността Тузлата – гр. Балчик.

На 05.08.2006 г. със субективни оплаквания от гадене, субфебрилна температура и диария са били 5 деца на възраст 5 – 15 години. Всички засегнати са насочени за консултативен преглед с инфекционист в МБАЛ – Балчик. Взети са проби за микробиологично изследване на 4 от заболелите деца.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки за ограничаване и ликвидиране на взрива.

Сподели в: