Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 8349 случаи на остри заразни заболявания срещу 14 468 за предходната. От тях 7194 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 13 132 за предходната седмица.

Средната заразна заболяемост от грип и ОРЗ e намаляла почти наполовина и е 69,41 на 10 000 души население срещу на 124,53 на 10 000 за предходната седмица и като цяло страната излиза от състоянието на грипна епидемия.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са:

- вирусни хепатити – 92 случая срещу 75 за предходната седмица;

- дизентерия – 7 случая срещу 9 за предходната седмица;

- салмонелози – 9 случая 10 срещу за предходната седмица;

- колиентерити – 6 случая срещу 9 за предходната седмица;

- ентероколити – 240 случая срещу 274 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 144 случая на скарлатина срещу 140 за предходната седмица. Случаите на варицела са 549 срещу 709, на епидемичен паротит – 14 срещу 22 случая и рубеола – 10 срещу 18 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Ку – треска. Случаите на Марсилска треска са 1 срещу 0, а на Лаймска борелиоза са 6 срещу 6 за предходната седмица.

През изтеклата седмица в РИОКОЗ – Варна е получена информация за 6 случаи на носителство на Клебсиела пнеумоние сред новородени в родилно отделение на МБАЛ „Св. Анна”, гр. Варна. Те са възникнали в периода 28.02. – 20.03.2006 г. Открити са активно при проведените профилактични микробиологични изследвания на новородените. В хода на епидемиологичното проучване са получени данни за дете с неонатален сепсис, от чиято хемокултура е изолирана Клебсиела пнеумоние със сходна на 6 случаи антибиограма.

Извършен е лабораторен контрол на качеството на дезинфекционните и стерилизационните мероприятия в отделението. Епидемиологичното проучване продължава. Към настоящия момент всички деца са изписани и са в добро общо състояние.

Регистриран е и епидемичен вътреболничен взрив в Клиника по обща и чернодробна панкреатична хирургия към МБАЛ „Александровска” с микробиологично доказан причинител Клебсиела пнеумоние. За периода 27.03. – 30.03.2006 г. при 4 хоспитализирани пациенти, претърпели оперативни интервенции, е наблюдавана появата на субективни оплаквания от повишена температура и втрисане. Своевременно са взети хемокултури за изследване, от които e изолиран етиологичният причинител Клебсиела пнеумоние. Взети са също и проби за микробиологично изследване от повърхности, дезинфекционни разтвори, ръце на обслужващия персонал, медицински инструментариум в клиниката, както и от реанимацията и операционната към нея.

Към момента двама от пациентите са изписани и са в добро общо състояние, а останалите двама все още са в клиниката за долекуване.

Въз основа на данните от епидемиологичното проучване най–вероятно се касае за вътреболничен взрив с контактно-битов път на предаване на инфекцията. За ограничаване и ликвидиране на взрива са предприети необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

През седмицата е регистриран епидемичен хранителен взрив във фирма „Скаймонд” ЕООД, Димитровград, с микробиологично доказан причинител Салмонела ентеритидис. Той е възникнал след консумация на крем – какао, приготвен със сурови яйца. За периода 05.04. – 10.04.2006г. са заболели общо 19 лица, от които 17 са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ ЕООД гр. Димитровград. Останалите двама от засегнатите са оставени на домашно лечение, поради по-лекото протичане на болестта. Взети са проби за микробиологично изследване от хранителни продукти и външна среда. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Регистриран е и епидемичен взрив от вирусен хепатит тип А в детска градина в с. Габарево, община Павел Баня, област Ст. Загора, който е серологично потвърден.

За периода 07.03. – 01.04.2006г. са заболели общо 5 деца на възраст от 5 до 7 години. Всички те са от малцинствен произход, живеещи при незадоволителни комунално–битови условия. Установени са груби нарушения в дезинфекционния и противоепидемичния режим на работа в детското заведение, поради което на виновните лица е съставен акт. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: