Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 13 996 случаи на остри заразни заболявания срещу 13 693 за предходната. От тях 12 620 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 12 458 за предходната седмица.

Заболелите от грип и ОРЗ са от всички възрастови групи, като най-засегната е тази от 0 – 3 г., следвана от 4 – 7 г. и 8 – 18 г.

Към настоящия момент грипна епидемия е обявена на територията на общините Смолян, Плевен, Видин, Шумен и Кърджали. Разпоредени са необходимите противоепидемични мерки за лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са:

-вирусни хепатити – 100 случая срещу 138 за предходната седмица;

-дизентерия – 9 случая срещу 9 за предходната седмица;

-салмонелози – 10 случая 11 срещу за предходната седмица;

-колиентерити – 14 случая срещу 15 за предходната седмица;

-ентероколити – 261 случая срещу 192 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 133 случая на скарлатина срещу 122 за предходната седмица. Случаите на варицела са 705 срещу 654, на епидемичен паротит – 34 срещу 30 случая, на рубеола – 12 срещу 6 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска–Конго хеморагична треска, на Марсилска треска и на Ку–треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 1 срещу 1 за предходната седмица.

През седмицата са регистрирани два битови епидемични взрива от вирусен хепатит.

Първият от тях е възникнал в с. Динково, общ. Ружинци, обл. Видин. За периода 10 – 20 феврураи са заболели 5 лица от 3 семейства. Четирима от заболелите са ученици в Основно училище, с. Дреновец и са на възраст от 8 – 13 години. Всички пациенти са своевременно хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ – Видин.

От проведеното епидемиологично проучване е установено, че източникът на заразата е дете на 9 г. от с. Дреновец, ученик в училището, а пътят на предаване на инфекцията е контактно-битов, благоприятстван от незадоволителното санитарно-хигиенно състояние на домакинствата.

Издадени са предписания за активно наблюдение и изследване на контактните лица, както и за провеждане на текуща и крайна дезинфекция в огнищата. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Вторият взрив от вирусен хепатит тип А е възникнал в с. Ново Железаре, общ. Хисар, обл. Пловдив. За периода 19 януари – 19 февруари са регистрирани общо 5 случая на заболяването в с. Ново Железаре. Четирима от засегнатите са деца на възраст от 6 – 10 години и са в родствени взаимоотношения, 3 от тях са ученици в Основно училище, с. Житница. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

През седмицата e регистриран и епидемичен взрив от ентероколит сред пациенти от Областния диспансер по психиатрични заболявания със стационар в Стара Загора. Той е възникнал след консумация на пилешка каша, предварително приготвена в ресторант „Лебеда”, с който диспансерът има сключен договор.

За периода 22–23 февруари са заболели общо 27 лица (24 пациента от стационара и 3 души от обслужващия персонал) на възраст от 27 до 72 години. Всички засегнати са били своевременно изолирани в отделни стаи в диспансера. Към настоящия момент при всички тях липсват субективни оплаквания.

Профилактично са изследвани контактните лица – пациенти и обслужващ персонал. Взети са проби за микробиологично изследване от храна и дезинфекционни разтвори. Издадена е заповед за временно спиране експлоатацията на ресторант „Лебеда” до привеждането му в санитарно-хигиенно състояние, отговарящо на изискванията на нормативната уредба. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: