Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 13 047 случаи на остри заразни заболявания срещу 12 448 за предходната. От тях 11 724 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 11 227 за предходната седмица.

Чревни инфекции : регистрираните случаи са:

- вирусни хепатити – 162 случая срещу 150 за предходната седмица;

- дизентерия – 10 случая срещу 7 за предходната седмица;

- салмонелози – 12 случая 9 срещу за предходната седмица;

- колиентерити – 18 случая срещу 19 за предходната седмица;

- ентероколити – 228 случая срещу 236 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 138 случая на скарлатина срещу 117 за предходната седмица. Случаите на варицела са 647 срещу 555, на епидемичен паротит – 30 срещу 51 случая, на рубеола – 9 срещу 7 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции : не са регистрирани случаи на Кримска–Конго хеморагична треска и на Марсилска треска. Случаите на Ку – треска са 3 срещу 0, а на Лаймска борелиоза - 1 срещу 0 за предходната седмица.

Сред работници от мебелна фирма „Паралел” в град Севлиево, област Габрово, е възникнал епидемичен взрив от вирусен хепатит тип А, който е серологично потвърден. Всички те са присъствали на новогодишен банкет, състоял се в стола на завод „Авангард”, гр. Севлиево. Управителката на последния е била хоспитализирана на 5 януари 2006 г. в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Д-р Ст. Христов”, гр. Севлиево с диагноза Вирусен хепатит тип А.

За периода 18 – 24 януари 2006 г. са заболели общо 7 лица на възраст от 21 до 54 години. Всички засегнати са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Д-р Ст. Христов”, гр. Севлиево. Болестта протича в средно–тежка клинична форма.

В хода на епидемиологичното проучване бе установено, че всички работници от фирма „Паралел” се хранят в заведение за обществено хранене, разположено на територията на фирмата. Една от 7-те заболели е барман в това заведение. На 5 януари 2006 г. на нейния съпруг след консултация с инфекционист и след проведени лабораторни изследвания е била поставена диагноза Хроничен персистиращ хепатит.

Профилактично са изследвани всички контактни 212 лица, 6 от тях са насочени към общопрактикуващия си лекар за активно наблюдение и хоспитализация. Взети са проби за микробиологично изследване. Връчено е предписание за извършване дезинфекция на санитарни и битови възли на директора на фирмата.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

В Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, Враца е постъпила информация за възникнал епидемичен взрив от ентероколит при деца, консумирали храна от една и съща детска млечна кухня в града.

За периода 28 – 30 януари 2006 г. със субективни оплаквания от висока температура и диарични изхождания са заболели общо 7 деца на възраст от 8 месеца до 6 години. Всички те са били своевременно хоспитализирани в Детско и Инфекциозно отделение на МБАЛ – Враца.

Взети са проби за микробиологично изследване от храна, повърхности, посуда, ръце и работно облекло на обслужващия персонал в млечната кухня. Издадено е предписание за извършване на хигиенни мероприятия в кухнята и са съставени актове на виновните лица. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: