Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 13 546 случаи на остри заразни заболявания срещу 13371 за предходната. От тях 12 256 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 12 055 за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са:

- вирусни хепатити – 231 случая срещу 282 за предходната седмица;

- дизентерия – 5 случая срещу 3 за предходната седмица;

- салмонелози – 8 случая 21 срещу за предходната седмица;

- колиентерити – 17 случая срещу 14 за предходната седмица;

- ентероколити – 195 случая срещу 182 за предходната седмица.

 

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 115 случая на скарлатина срещу 157 за предходната седмица. Случаите на варицела са 660 срещу 566 , на епидемичен паротит – 7 срещу 29 случая, на рубеола – 2 срещу 12 случая за предходната седмица.

 

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска–Конго хеморагична треска, на Ку-треска, на Марсилска треска и на Лаймска борелиоза за предходната седмица.

 

Сред петчленно семейство от с. Калояново, област Пловдив е възникнал битов хранителен взрив след консумация на телешко месо ( незакупено от магазинната мрежа ) с доматен сос, приготвен при домашни условия.

Петимата засегнати на възраст от 4 месеца до 27 години са хоспитализирани в Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив.

Взети са проби за микробиологично изследване и са предприети необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Епидемиологичното проучване продължава.

 

През изтеклата седмица е регистриран епидемичен взрив от вирусен хепатит тип А в с. Розино, община Карлово, който е серологично потвърден.

За периода 1 – 20 декември 2005 г. са заболели общо 4 деца от малцинствен произход на възраст 3 – 7 години, непосещаващи детско заведение. Всички засегнати са хоспитализирани в Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Епидемиологичното проучване продължава.

 

Във фирма „Тунджа 73” ООД, Николаево, област Стара Загора, е възникнал епидемичен взрив от вирусен хепатит тип А, който е серологично потвърден.

За периода 19 – 22 декември 2005 г. са заболели 4 лица на възраст 35–40 години. Всички засегнати работят в рибовъдно стопанство, намиращо се в близост до ромския квартал на гр. Николаево и са консумирали храна, предварително приготвена от персонала на горепосочената фирма в кухненско помещение на рибовъдното стопанство.

Профилактично са изследвани общо 28 контактни лица. Продължава и тяхното активно наблюдение.

Проведено е епидемиологично проучване, при което е констатирано незадоволителното санитарно-хигиенно състояние на рибовъдното стопанство. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Връчено е предписание за извършване на крайна дезинфекция на тоалетни помещения и хранителни звена в рибовъдното стопанство. Епидемиологичното проучване продължава.

 

В ЦДГ „Здравец” в с. Черни Вит, община Тетевен е възникнал хранителен взрив сред децата, които го посещават, след консумация на филия с кайма, която е била с изтекъл срок на годност.

За периода 20 – 21 декември 2005 г. със субективни оплаквания от болки в корема, повръщане и диарични изпражнения са заболели общо 14 деца от детското заведение. Заболяването протича леко.

Профилактично са изследвани 26 контактни лица – деца и обслужващ персонал. Взети са проби за микробиологично изследване от храна, дезинфекционни разтвори, повърхности, технологично оборудване и др. Всички са с отрицателен резултат. Резултатите от микробиологичното изследване на контактните лица също са отрицателни.

Своевременно са предприети необходимите профилактични и противоепидемични мерки, за да се ограничи разпространението на инфекцията. Издадено е предписание за провеждане на задължителни хигиенни мероприятия в обекта.

Сподели в: