Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 12 401 случаи на остри заразни заболявания срещу 13 165 за предходната. От тях 11 167 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 11 924 за предходната седмица.

Чревни инфекции - регистрирани са:

- вирусни хепатити – 283 случая срещу 321 за предходната седмица;

- изентерия – 16 случая срещу 12 за предходната седмица;

- алмонелози – 13 случая 18 срещу за предходната седмица;

- олиентерити – 9 случая срещу 12 за предходната седмица;

- нтероколити – 169 случая срещу 177 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 133 случая на скарлатина срещу 103 за предходната седмица. Случаите на варицела са 538 срещу 527, на епидемичен паротит – 7 срещу 8 случая, и рубеола – 10 срещу 8 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска, на Ку-треска и на Марсилска треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 1 срещу 7 за предходната седмица.

В Целодневна детска градина „Васил Цаков” в с. Бъркач, община Долни Дъбник, област Плевен, е регистриран епидемичен взрив от вирусен хепатит тип А. За периода 22-29 ноември са заболели 3 деца от общо 37 деца, посещаващи детското заведение. Засегнатите са на възраст 5-6 години. Всички заболели деца са своевременно хоспитализирани в Инфекциозната клиника на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” в Плевен. Заболяването протича леко.

Профилактично са изследвани контактните деца и обслужващият персонал. Продължава и тяхното активно наблюдение.

При проведеното епидемиологично проучване са констатирани пропуски в противоепидемичния режим на работа в детското заведение. За тяхното отстраняване е връчено предписание на общопрактикуващия лекар в с. Бъркач и е съставен акт на директора на градината.

Взети са проби за микробиологично изследване и са предприети необходимите противоепидемични и профилактични мерки.

Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: