Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6699 случая на заразни заболявания срещу 4603 за предходната. От тях броят на острите респираторни заболявания е 5786 случая срещу 3754 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:- вирусни хепатити – 143 случая срещу 119 за предходната седмица- дизентерия – 64 случая срещу 76 - салмонелози –19 случая срещу 19 - <колиентерити –23 случая срещу 26- ентероколити - 460 случая срещу 431

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 31 случая на скарлатина срещу 16 за предходната седмица. Случаите на варицела са 69 срещу 62, епидемичен паротит - 6 срещу 3 случая и рубеола – 3 срещу 2 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
През седмицата не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска и на Ку-треска. Случаите на Марсилска треска са 27 срещу 35 и на Лаймска борелиоза - 11 срещу 19 за предходната седмица.

През седмицата е регистриран хранителен взрив от салмонелоза в детска градина „ Мики Маус” в гр. Габрово.

За периода 12-17. 09. 2005 г. с висока температура, разстройство и отпадналост заболяват 4 деца на възраст от 2 до 5 г. При три от тях микробиологично е доказана Салмонела тифи муриум, а при едно - Салмонела гр. В.Предприети са съответните профилактични и противоепидемични мерки с цел спиране разпространението на инфекцията.

Сподели в: