Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5857 случая на заразни заболявания срещу 6268 за предходната. От тях броят на острите респираторни заболявания е 4860 случая срещу 5133 за предходната седмица.

Чревни инфекции:регистрираните случаи са:

- вирусни хепатити – 77 случая срещу 59 за предходната седмица;

- дизентерия – 18 случая срещу 10 за предходната седмица;

- салмонелози –22 случая срещу 30 за предходната седмица;

- колиентерити –14 случая срещу 24 за предходната седмица;

- ентероколити - 343 случая срещу 351 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 39 случая на скарлатина срещу 64 за предходната седмица. Случаите на варицела са 310 срещу 387, епидемичен паротит - 19 срещу 29 случая и рубеола – 41 срещу 69 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:през седмицата не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска срещу 1 случай за предходната. Случаите на Марсилска треска са 23 срещу 31, на Лаймска борелиоза - 41 срещу 26 за предходната седмица и на Ку-треска - 0 срещу 2.

В Клиника по очни болести в МБАЛ „Александровска” е регистриран вътреболничен взрив,при който са засегнати 6 пациента на възраст между 51 и 86 г., претърпели различни оперативни интервенции.

При извършената проверка на място здравните инспектори на Столичната регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве са констатирали редица нарушения в спазване на санитарно-хигиенния и противоепидемичен режим на работа в клиниката. Предприети са съответните мерки с цел предотвратяване разпространението на инфекцията. Направени са предложения за налагане на дисциплинарни наказания на отговорните лица.

Назначена е комисия от експерти на Министерство на здравеопазването за извършване на проверка по случая.

Сподели в: